AktualityZaměstnanci školy přejí dětem i jejich  rodičům
krásné a sluníčkové prázdniny.


Přihlášky do ŠD již nepřijímáme.
Kapacita  oddělení je naplněna.


Odjezd autobusu na výlet : 7,00 hodin


Co nás čeká v červnu?
18.6. se nevaří (školka jede na výlet)
20.6. výlet na Veveří 
25.6. v 10,15 divadlo v sále OÚ Název: Zašeptej
KRUTIDRÁP a poletíme di Afriky
Na divadýlko zveme také maminky na mateřské dovolené
s dětmi. Vstup zdarma.
25.6. odevzdáme učebnice
Od 25.6.  budou ve všech třídách jen 4 vyučovací hodiny.
27.6. sportovní den
28.6. předávání vysvědčení
Na tento poslední den zveme i rodiče žáků 5. třídy.


Zveme rodiče na netradiční oslavu Dne matek,
která se bude konat v pondělí 13.5. v 16,30 hodin
ve škole a v jejím blízkém okolí.
Po zahájení před školou budou děti s rodiči procházet  stanoviště,
kde budou plnit různé jednoduché pohybové, dovednostní
i znalostní úkoly. V průběhu akce nebo po akci bude možné
ochutnat různé druhy ovoce a mléčné výrobky.

Účastníky čeká stavění stanů, řezání dřeva, házení na cíl,
poznávání rostlin, zkouška odvahy, zatloukání hřebíků a jiné
zábavné činnosti.
 Těšíme se na Vaši účast 


Přehled registračních čísel žáků  přijatých k základnímu vzdělávání na
                                                 školní rok  2019/2020

 

 Ředitelka školy rozhodla v souladu s §46, §165 odst. 2 a §183 odst. 2 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
 vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání

v  Základní škole Křepice, okres Břeclav, příspěvková organizace, pro tyto uchazeče:


 Registrační číslo: 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8,9,10,11,12,13
 

V Křepicích dne 24.4.2019


Zveme rodiče s dětmi na PŘÍRODOVĚDNOU STEZKU,
která se bude konat v pátek 26.4.2019 od 17,00 hodin.
Vydáme se po skupinkách po označené stezce ze školního dvora do přírody. Cestou
budeme odpovídat na otázky. Správné odpovědi si ověříme na následujícím stanovišti.
Cíl trasy - myslivecká chata v Hájkách.
Akci pořádáme ve spolupráci s myslivci, kteří připravili řadu zajímavostí.
Těšit se můžete na střelbu ze vzduchovky, ručkování po laně a táborák.


Zveme všechny zájemce na přednášku o výživě se zaměřením na stravování
a jeho vliv na zdraví našich dětí i dospělých.
Místo konání :  budova ZŠ
Kdy:    čtvrtek 2.5. v 18,00 hodin
Bližší informace v sekci dokumenty ke stažení


Informace k zápisu do ZŠ
Koná se ve čtvrtek 11.4. od 16,00 hodin. Prosím rodiče, aby si rezervovali asi hodinu času.
Nejdříve vyřešíme všechny administrativní záležitosti, a pak proběhne samotný zápis.
Rodiče budou své dítě během zápisu doprovázet.
Co si s sebou přinést?
- rodný list dítěte
- vyplněnou žádost o přijetí do ZŠ
- vyplněný dotazník
- v případě, že uvažujete o odkladu školní docházky, žádost o odklad
- pastelky
- přezůvky
Zápis bude probíhat v různých třídách.

Bude - li dítě nemocné nebo se nebudete moci z jiných
důvodů účastnit zápisu, kontaktujte ředitelství školy
tel: 519 417 925
Podrobné informace o odkladu najdete v sekci:
Dokumenty ke stažení


2.4. a 3.4. realizujeme pro děti výukový program s názvem
Zdravá 5. Tento program je veden odborníky a je zaměřen
na zdravou výživu.


Na pondělí 15.4. od 15,00 hodin chystáme sběr.


Ve čtvrtek 28.3. 2019 budou v ZŠ třídní schůzky


Dne 19.3. 2019 navštíví ZŠ program Astronaut v brněnském Planetáriu.
Cena programu: 80 Kč, autobus uhradí škola .
Odjezd v 7,00 hodin, předpokládaný návrat v 11,00 hodin.
Po návratu pokračuje vyučování dle rozvrhu.


Zveme všechny zájemce na zájezd do Dolní Moravy.
Informace najdete v sekci DOKUMENTY KE STAŽENÍ


Zápis do ZŠ se bude konat ve čtvrtek
11.4. 2019 od 16,00 hodin.

Pozvánky s podrobnými informacemi budou zákonným zástupcům včas předány.
Na nástěnce v MŠ bude vyvěšen časový harmonogram, dle kterého si zákonní  zástupci
mohou zvolit vyhovující čas pro příchod.
V sekci DOKUMENTY KE STAŽENÍ  najdete informace k odkladu školní docházky.


Rodiče mohou přihlásit děti na FOTBALOVÝ KEMP
v Nikolčicích, který bude probíhat pod záštitou fotbalové akademie SEKOFOTBAL
se zkušenými trenéry od 1.7. 2019 do 5.7.2019.
Zájemci si mohou vyzvednout přihlášku s podrobnými informacemi ve škole.


Velká pochvala všem lyžařům i ped. doprovodu
Po ukončení lyžařského výcviku pochválili instruktoři
naše lyžaře za ukázněné chování a pedagogický doprovod
za výbornou spolupráci.
Taková slova potěší, nejen školu, ale určitě i rodiče,
Děti svým vystupováním reprezentují nejen sebe, ale také
školu a obec.
Děkuji tímto všem pedagogickým pracovnicím, které
dětem ochotně pomáhaly a dohlížely na bezproblémový
chod celé akce.


Od středy 20.2.2019 odjíždíme na lyžařský výcvik 
  vždy v 7,45 hodin.


Naše plány na leden 2019:
 Třídní schůzky 17.1.2019 od 15,00 hodin
 Karneval v sobotu 19.1.2019 od 14,30 hodin
 Koncert 23.1. 2019
31.1. v 8,15 hodin návštěva filmového představení ve
Velkých Němčicích Pat a Mat


Zveme všechny rodiče, rodinné příslušníky a příznivce
školy na naše vánoční vystoupení, které se bude konat
v neděli 16.12.2018 v 17,00 hodin u obecního
úřadu.


Na Vánoční svátky se naladíme divadelním představením
Zpívání o zimě, které bude v pátek 21.12. v 10 hodin.
Po vánočních prázdninách začne vyučování
ve čtvrtek 3.1.2019


5.12. se žáci změní v čertíky a andílky. Učíme se,
ale 4. hodinu si zařádíme.


Třídní schůzky se budou konat ve čtvrtek 8.11. od 15,00
do 17,00 hodin.


Zveme všechny spoluobčany na Den otevřených dveří,
který se koná v neděli 28.10.2018 od 14,30 do 16,00 hodin.
Ve školní družině je připravena výstava porcelánových
panenek.


Vánoce na Bítově

ZŠ Křepice pořádá jednodenní předvánoční zájezd na hrad Bítov
spojený s procházkou ve Znojmě.
Kdy:  sobota 8. 12. 2018, odjezd 8. 00 Křepice, Dolní 8. 05 Křepice, škola
návrat dle domluvy, v podvečerních hodinách.

Podrobnější informace a přihlášku naleznete v sekci

DOKUMENTY KE STAŽENÍ


Zveme rodiče na netradiční třídní schůzky, které se konají:
Pro 2. třídu:
pondělí 8.10. od 16,30 hodin
Pro 1. třídu: pondělí 15.10. od 16,30 hodin
Pro 3. třídu: pondělí 22.10. od 16,30 hodin
Pro 4. třídu: pondělí 15.10. od 17,45 hodin
Pro 5. třídu: pondělí 22.10. od 17,45 hodin
Netradiční třídní schůzky budou probíhat pod vedením lektora
etické výchovy pana Petra Vaňka.
Těšíme se na Vaši účast.


V pátek 5.10. jedou žáci 4. + 5. třídy na dopravní hřiště
do Hustopeč. Odjezd v 6,58 od školy, návrat ve 13,00
hodin. Helmy a peníze na cestu s sebou.


Za sběr jsme utržili 10 050 Kč
Děkujeme rodičům i obecnímu úřadu za spolupráci.


Výsledek voleb do školské rady z řad rodičů
Volební lístky odevzdala nadpoloviční většina rodičů.
Počet hlasovacích lístků v urně:  54

Do školské rady byli zvoleni tito zákonní zástupci:
Bažantová R.
Heřman M.
Vintrlíková J.

Děkujeme všem rodičům za aktivní přístup ve volbách
do školské rady.
Děkujeme bývalým členům školské rady za
vstřícnost, ochotu a aktivní spolupráci.
Nově zvoleným členům děkujeme za ochotu
pracovat ve školské radě a těšíme se na
naši spolupráci.


V týdnu od 17.9. do 21.9. navštěvujemí jednotlivé třídy MLK.
Ve čtvrtek 20.9.  je připraven program pro 4. a 5. třídu.


Do středy mohou rodiče nebo děti  vhodit do urny v přízemí
školy volební lístek s označenými kandidáty do školské rady.


Rodiče, kteří mají zájem o aktivní zapojení do školské rady
se mohou přihlásit na ředitelství školy.
Vzhledem k tomu, že člen  školské rady může být zvolen
opakovaně, mohou se k členství hlásit i členové minulé
školské rady.
Mail: reditel@zskrepice.cz


10.9. v 16,30 hodin zveme rodiče na třídní schůzky.
Program:
1) Zahájení ve spodní třídě + informace týkající se žáků celé školy
2) Volba členů školské rady
3) Diskuse
4) Konzultace s třídními učitelkami v kmenových třídách
Má - li někdo z rodičů zájem pracovat ve školské radě, může se přihlásit
na ředitelství školy.


V pondělí 10.9. jedeme do ekologického centra Jezírko.
Odjezd v 7,45 hodin. Návrat po 12. hodině, nejpozději ve 12,30 h.
Bližší informace mají děti v deníčcích.


Žáci prvního ročníku budou mít do středy pouze 3 vyučovací hodiny.
Žáci 2. - 5. ročníku mají do středy 4 vyučovací hodiny.


ZŠ Křepice oznamuje, že
školní rok 2018/2019 bude zahájen v pondělí 3. září  v 8 hodin před budovou školy.
Děti si přinesou pouze přezůvky.
Žáci 1. třídy si vezmou ještě tašku.
 

Zájemci o školní družinu si mohou závaznou přihlášku stáhnout
z internetových stránek školy,  nebo si ji vyzvednout 3. září  u třídní učitelky
 či paní vychovatelky.
3. záři bude vyučování  ukončeno nejpozději v 10 hodin, prvňáci se zdrží o něco déle.

Školní družina bude v provozu od úterka 4.9. 2018 jen pro řádně přihlášené děti.
Obědy se budou vydávat také od úterka 4.9.2018

 


 Máme prázdniny !smiley
Přejeme všem dětem hodně příjemných zážitků.


Páťáci pojedou v pondělí 25.6. v 10,00 hodin
do školy do Nikolčic.
S sebou 10 Kč na cestu a sportovní oblečení.
Návrat nejpozději ve 13,00 hodin.


V pondělí ráno se fotíme!


V souvislosti s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679
- General Data Protection Regulation (zkráceně GDPR)
naleznou zájemci v sekci DOKUMENTY informace týkající se
zpracování osobních údajů.


Třídní schůzky budou ve čtvrtek dne 6.6. 2018 od 15 hodin.


Naši žáci pojedou soutěžit do Prahy!!!!
Rozpočti si to
Žáci 5. třídy Lenka Horáková, Nikola Heřmanová, Natálie Kosinová, Kamila Matušková,
Aneta Zelená a Patrik Beck se jako tým zúčastnili interaktivní soutěže Rozpočti si to.
Smyslem této soutěže je rozvinout finanční gramotnost u dětí. Jejich snaha a píle je
dovedla až celostátního finále, které se uskuteční 13. 6. 2018 v Praze v Náprstkově muzeu.
Držme jim při finálovém boji pěsti!
Ředitelka školy děkuje paní učitelce Rabovské za odborné vedení žáků a jejich přípravu
na soutěž.


Pozvánka na besedu s paní Houšťovou, ředitelkou PPP
Břeclav:

Kdy:      22.5.2018  v 16,30 hodin
Téma:  Úskalí přechodu žáků z prvního na 2. stupeň ZŠ, styly učení
, jak na učení, motivace k učení, výchovné rady atd.

Bude vyčleněn také prostor na dotazy.
Beseda bude zdarma (hrazeno z dotace Šablony pro ZŠ I.)
Malé občerstvení zajištěno
Srdečně zveme všechny zájemce


Zájezd Z jihu na jih 25. - 27. 5. 2018
Podrobné informace naleznete v sekci
Dokumenty ke stažení


Zveme rodiče a rodinné příslušníky na oslavu
Dne matek, která se bude konat v kulturním sále OÚ
v neděli 13.5. 2018 ve 14,30 hodin


Oznamujeme, že jsme za sběr utržili částku 13 791 Kč!
Všem rodičům děkujeme za spolupráci.
Peníze za sběr využíváme na nákup odměn pro děti
​a na úhradu dopravy například na výlet.Gratulujeme k výhře!
Výtvarné práce Kristýny Vahalové ze 4. třídy a Lukáše Brychty z 5. třídy
byly vybrány mezi 30 nejlepšími v 27. ročníku výtvarné soutěže
pořádané u příležitosti oslav Dne Země na téma "Náš mazlíček"
Soutěž vyhlásilo Středisko volného času DUHOVKA Břeclav.
Ředitelka školy děkuje paní Daně Zimmermannové za odborné vedení
našich malířů.


Přehled registračních čísel žáků  přijatých k základnímu vzdělávání na
                                                školní rok  2018/2019

 

 Ředitelka školy rozhodla v souladu s §46, §165 odst. 2 a §183 odst. 2 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání

v  Základní škole Křepice, okres Břeclav, příspěvková organizace, pro tyto uchazeče:


Registrační číslo: 1, 2, 3, 4, 5, 6
 

V Křepicích dne 13.4.2018


Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2018-2019
- informace pro rodiče

Termín: 11. dubna 2018, 16:30 hod.

Věk:

Zápisu se zúčastní děti, které dovrší 6 let k 31.8.2018 a děti s odkladem
školní docházky z loňského školního roku. Ke školní docházce může být
přijato i dítě, které dosáhne věk 6 let od 1.9.2018 do 31.12. 2018.
Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, musí zákonný zástupce
doložit vyjádření Školského poradenského zařízení ( PPP, SPC).

Organizace zápisu
Po společném zahájení, které proběhne v 1. třídě,
projdou děti ve dvojicích 5 stanovišť.  Na každém stanovišti
si hravou formou vyzkouší některé dovednosti.
Cílem zápisu je motivace dětí pro vstup do školy. 
 

 Zákonný zástupce odevzdá při zápisu „Přihlášku dítěte do ZŠ“, dotazník
a předloží rodný list dítěte. Při zápise obdrží zákonný zástupce
registrační číslo dítěte.


Třídní schůzky: čtvrtek 5.4.2018 od 15 do 17,00 hodin.


Sběr starého papíru: V pondělí 16.4. od 15 do 17,00 hodin na školním dvoře.


V pondělí 26.3.2018 se pro rodiče a děti  koná ve škole dílnička, ve
které se budeme učit techniku PLSTĚNÍ.
Začátek v 16,30 hodin
Poplatek na materiál 50 Kč.
Lektorka: Inka Florusová, DDM Hustopeče


Základní škola Křepice Vás zve na třídenní zájezd do Jižních Čech.

Kdy: 25. – 27. 5. 2018
Odjezd: v pátek v 15 hodin
Návrat: v neděli v podvečerních hodinách
Další informace naleznete v sekci DOKUMENTY KE STAŽENÍ
 Oznámení pro rodiče předškoláků:
Zápis do 1. ročníku ZŠ se bude konat ve středu 11.4.2018 v 16,30 hodin.
Pozvánku a bližší informace obdrží rodiče koncem března.


Informace:
V rámci programu Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (II. etapa)
získala ZŠ dotaci ve výši 6 300 Kč.


Na podzim letošního školního roku jsme se zapojili do soutěže Mléko a my,
kterou vyhlásila společnost Laktea. Ve škole proběhl projektový den, při kterém
se děti dověděly něco o historii mléka, jak se mléko zpracovává, co obsahuje
a proč je pro nás tak důležité. Zkusily si podojit krávu – jen jako, prohlédly si
výstavku různých mléčných výrobků, které také ochutnaly.
Děti si uvařily puding a připravily tvarohovou pomazánku. Z přinesených obalů
od mléčných výrobků dotvořily a vyrobily zvířátka. Odpoledne děti v rámci družiny
navštívily místní kravín.
Naše škola v této celostátní soutěži vyhrála krásné 18. místo.
Všechny děti dostaly hrneček a škola získala sadu na výrobu mléčných
výrobků od firmy Tescoma.


V pondělí 12.2. si  druháci  nemusí do školy brát převlečení do tělocviku.
13.2. bude poslední plavání pro žáky 2. a 3. třídy.


V sekci DOKUMENTY KE STAŽENÍ naleznete informace k odkladu školní docházky
a rady pro rodiče předškoláků pro dobrý start ve škole.
Datum zápisu zveřejníme v průběhu měsíce února.


Třídní schůzky budou v pondělí 15.1.2018 od 15 do 17,00 hodin.


Zaměstnanci školy přejí všem svým příznivcům krásné vánoční svátky
a pohodový rok 2018.


Vyučování po Vánocích začíná ve středu 3.1.2018


V neděli 17.12.2017 bude mít škola adventní vystoupení u vánočního stromu.
Vzhledem k tomu, že nás doprovodí cimbálová muzika, bude generáka
v sále hodinu před vystoupením.
Sraz všech žáků ZŠ v neděli 17.12.  2017  v 15,45  hodin u sálu OU.


V neděli dne  3.12.2017 od 14 do 16,30 hodin připravujeme

Den otevřených dveří v naší škole.
Přijďte si prohlédnout nově vzniklé prostory i celou
budovu školy.


Srdečně zveme všechny spoluobčany

Informace:
V rámci programu Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017 (I. etapa)
získala ZŠ dotaci ve výši 3 080 KčV rámci projektu Spolupráce - základ úspěšné výchovy, který je
součástí projektu "Místní akční plán na území ORP Hustopeče"
jsme zakoupili řadu publikací, které nabízíme rodičům k výpůjčce.
Seznam publikací najdete ve složce "Dokumenty ke stažení".
S žádostí o půjčení se obracejte na výchovnou poradkyni
Mgr. Soňu Procházkovou v odpoledních hodinách.


Dne 6.11.2017 se d 15 do 17,00 hodin konají v ZŠ třídní schůzky.


Ve středu 25.10. bude ve škole projektový den s názvem Mléko a my.


V pondělí 16.10.  nás ve škole čeká preventivní program zaměřený na
zdravé stravovací návyky.


 Pozvánka pro rodiče s dětmi

Základní škola Křepice, Obecní úřad Křepice a Junák – český skaut
vás srdečně zvou na Country bál, který se bude konat
v pátek 20.10. 2017 v kulturním sále OÚ od 18,00 do  20,00 hodin
Můžete se těšit na:
• výuku jednoduchých country tanců
• zábavné soutěže
• malé občerstvení
Srdečně zveme všechny příznivce pohybu a zábavy.


Z důvodu stěhování nábytku a pomůcek do nové školní družiny a kabinetu,
bude v pátek 13.10.2017 ve škole ředitelské volno.
V provozu nebude ani školní družina.


Zveme rodiče a spoluobčany na jednodenní zájezd do Valašských Klobouk
na Valašský mikulášský jarmark.
Termín akce: 2.12.2017.
Podrobnosti  + přihlášku naleznete v sekci DOKUMENTY KE STAŽENÍ.


Na pátek 6.10.  připravujeme pro rodiče s dětmi  zábavné odpoledne.
V areálu školy budou připravena různá stanoviště se zajímavými
úkoly.  Přijďte ukázat, že umíte zatloukat hřebíky, řezat dřevo,
házet na cíl, poznávat rostliny a živočichy, střílet z luku
a zdolávat společnými silami různé překážky.
Na závěr se můžete těšit na táborák - špekáčky s sebou.
Stanovišti můžete procházet od 15,30  do 17,00 hodin.
Srdečně zveme všechny příznivce pohybu a zábavy.
Akce je podpořena v rámci projektu "Místní akční plán na území ORP Hustopeče"


Od října  začínají ve škole kroužky.


Od října   budou ve škole otevřena 2 oddělení školní družiny.
Oddělení mladších dětí bude v první třídě ZŠ, oddělení starších dětí
bude ve třetí třídě.


Upozorňujeme na zajímavé webové stránky www.KPBI.cz​ , kde naleznete
cenné informace o rizicích internetu a možnosti prevence a pomoci.
Na těchto stránkách jsou kromě e- learningových kurzů
pro žáky a studenty, připraveny lekce pro učitele, rodiče, veřejnost,
sociální pracovníky a policisty.

Ve středu 27.9. a v pátek  29.9. je ve škole normální provoz. Ředitelské volno se přesouvá na pátek 13.10.

V pondělí  25.9. budou mít žáci výukový program Country tanců.
​1. a 2. třída od 8,55 hodin  a 3. - 5. třída od 10,45 hodin.
Program bude hrazen z projektu Spolupráce - základ úspěšné výchovy.
Akce je podpořena v rámci projektu "Místní akční plán na území ORP Hustopeče"

Připravujeme:
Zveme rodiče na první třídní schůzky, které se budou konat
v pondělí 11.9. v 16,30 hodin
Program:
16,30  obecné informace o provozu školy
17,00  přednáška Mgr. H. Adamusové (PPP Břeclav) a
             Mgr. K. Haraštové , mluvčí policie ČR na téma Kyberšikana
             - dotazy
17,45 informace třídních učitelek v jednotlivých třídách, občerstvení

Dále připravujeme:
18.9. sběr starého papíru
27. a 29.9. ředitelské volno z důvodu stěhování školní družiny a pomůcek do nového kabinetu a archivu.

Informace:     
• Zájemci o ŠD si vyzvednou u třídní učitelky přihlášku hned 4.9.2017.
• Provoz školní družiny bude zahájen v úterý 5.9.2017 pouze pro děti, které odevzdají 
   řádně vyplněnou přihlášku.
• Obědy se budou vydávat od úterka 5.9. 2017 pouze řádně přihlášeným dětem.
• Prvňáci budou mít do čtvrtka včetně pouze 3 vyučovací hodiny, v pátek budou mít
   4 vyučovací hodiny.
• Žáci ostatních ročníků budou mít do středy včetně 4 vyučovací hodiny.


Z důvodu rekonstrukce budovy není ve škole v provozu telefon.
V případě potřeby volejte ředitelce na číslo:
737 843 086

Mailová pošta funguje.


A máme prázdninysmiley!
Přejeme všem dětem, aby byly plné příjemných zážitků.


Ředitelské volno
Ve znění § 24 odst. 2 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.), vyhlašuji
z organizačních a technických důvodů na čtvrtek a pátek 29. – 30.6 2017
pro žáky ZŠ Křepice ředitelské volno.
Důvodem je příprava a vyklízení prostor před plánovanými stavebními
úpravami v budově školy.

Školní rok bude slavnostně ukončen ve středu 28 června 2017,
děti opustí školu nejpozději v 9,30 hodin.
 

Marcela Fialová, ředitelka školy


Pozvánka pro rodiče budoucích prvňáků

Vážení rodiče,
zveme Vás na slíbenou schůzku, která se bude konat ve čtvrtek
15.6.2017 v 16,30 hodin ve spodní třídě budovy školy.

Program:
Obecné informace k zahájení školního roku
Informace o nákupu učebnic a pomůcek školou
Informace o nákupu pomůcek rodiči
Informace o potřebách do Tv, PČ a přezůvkách
Odpovědi na dotazy


Jeďte s námi na Safari
Odjezd: sobota 20. 5. Křepice, Dolní 7.05
                                       Křepice, škola 7.10
Návrat: neděle 21. 5. v podvečerních hodinách

Program:
Sobota – 11.00 návštěva muzea v Třebechovicích pod Orebem – Muzeum betlémů
(Proboštův betlém, skleněné betlémy, výstava železničních modelů a hraček z 1. pol. 20. století)
13.00 – podorlický skanzen Krňovice – individuální prohlídka
odjezd do kempu, ubytování, individuální program – procházka po okolí, v kempu se koná dětský den
– účast zdarma, možnost využití sportovišť v kempu, lanové centrum, trampolína,…
Neděle – po snídani odjezd do Dvora Králové nad Labem – ZOO, Safari

Do 10. 5. prosím o zaplacení ubytování se snídaní a poplatkem 296,- Kč za osobu.


Zveme všechny maminky a spoluobčany na oslavu Dne matek,
která se bude konat  v neděli 14.5.2017 ve 14,30 hodin v kulturním sále OÚ.
Děti přijdou ve 14,20 hodin.


Přehled registračních čísel žáků  přijatých k základnímu vzdělávání na
                                                 školní rok  2017/2018

 

 Ředitelka školy rozhodla v souladu s §46, §165 odst.2 a §183 odst.2 zákona
č. 561/2004Sb., o předškolním,  základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání ( školský zákon),že vyhovuje žádosti o přijetí
k základnímu vzdělávání  v  Základní škole Křepice, okres Břeclav,
 příspěvková organizace, pro tyto uchazeče:


Registrační číslo:
 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15,16,17, 18,19,20,21,22


Informační schůzka pro rodiče prvňáků se uskuteční v červnu.
Školní rok bude zahájen v pondělí 4. září 2017.


Krásného úspěchu dosáhli naši žáci Vojtěch Vintrlík, Klára Eliášová,
Lenka Horáková, Aneta Zelená a Natálie Kosinová, když se umístili
na 1. místě v krajském kole
soutěží Sapere - vědět, jak žít, Tuta Via Vitae
a Finanční gramotnost. Nyní je čeká přímý souboj se soupeři v celostátním
kole v Praze.
Držme jim palce!


Zápis do 1. třídy  ZŠ se bude konat v pondělí dne 24.4.2017
v 16,30 hodin.
Upozornění:
Žádost o odklad školní docházky musí rodiče předložit v ZŠ
nejpozději v den zápisu.


V pondělí dne 3.4. 2017 se v ZŠ konají třídní schůzky.


Zveme rodiče předškoláků i další zájemce na besedu o školní zralosti.
 
Datum a čas: 20.3.2017 v 16,30 hodin ve spodní třídě ZŠ
Lektorka: Mgr. Renata Pražáková, speciální pedagog
Program:
1) Informace o vývoji a potřebách dítěte
2) Praktická doporučení
3) Dotazy, diskuse
4) Malé občerstvení
Předpokládané ukončení v 18,15 hodin.
Srdečně Vás zveme!


Upozornění:
Žádost o odklad školní docházky musí rodiče předložit v ZŠ nejpozději v den zápisu.


Škola pořádá ve dnech 20. - 21. 5. 2017 dvoudenní zájezd.
Bližší informace v dokumentech Zájezd 2017 Jeďte s námi na Safari!


Děkujeme všem rodičům i organizacím za věcné i finanční příspěvky na dětský karneval.

V souladu s novelizací zákona č. 561/2004 Sb. , o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
bude v letošním školním roce zápis do 1. ročníku ZŠ až v dubnu.
Přesný termín zápisu bude včas zveřejněn.


Vážení rodiče,
Na základě výzvy Krajské hygienické stanice Jihomoravského
kraje se sídlem v Brně byly děti opětovně poučeny o dodržování
hygieny z důvodu nebezpečí výskytu žloutenky.
Ve třídách a na chodbě byly vyvěšeny informační letáky.
Učitelky ve vyučování rovněž využijí  pracovní listy, které děti
seznamují s přenosem infekční žloutenky a s prevencí.


 


 

V pátek 2.12. máme ve škole projektový den zaměřený na život
s různým postižením.


V pondělí 5.12. bude ve škole čertovský den. Budeme se učit
podle rozvrhu hodin. Děti mohou přijít oblečené jako
čerti a čertice.

Na pomoc nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé
České republiky jsme vybrali 2515 Kč.
Tato částka byla zaslána obecně prospěšné společnosti
Život dětem.
Děkujeme všem dárcům.


Olomouc 3. 12. 2016 – program zájezdu

 Odjezd: Křepice, Dolní 8.00     POZOR! ZMĚNA!
                Křepice, škola 8.05 
Návrat: dle domluvy, asi v 18 hodin odjezd z Olomouce

 11.00 Prohlídka vánočně vyzdobeného hradu Šternberk –
historie hradu Šternberk, vánoční tradice a zvyky, interiéry
hradu doplní slavnostní vánoční výzdoba, historické betlémy
nebo hračky šlechty i prostého lidu.
Prohlídka proběhne na 2 skupiny po 15. minutách, trvá asi 1 hodinu.
Cena: 110 Kč, děti, studenti, senioři 75 Kč, rodinné vstupné 295 Kč.

 Odjezd do Olomouce – individuální prohlídka, návštěva vánočních trhů


V pondělí 28.11.2016 se v ZŠ koná beseda na téma
Zdravé odpoledne s bylinkami JUSTU.

Zveme všechny zájemce.
Začátek v 16,00 hodin.
Besedu povede paní Inka Florusová


Naše škola se i v letošním školním roce zapojila
do následujících soutěží: Sapere - vědět, jak žít,
Tuta Via Vitae a Finanční gramotnost.

Soutěže se mohou zúčastnit žáci 3. - 5. ročníku.
Soutěže probíhají online na webových stránkách,
ve školním kole soutěží jednotlivci.
Do okresního kola postupují 3 nejlepší, kteří
utvoří tříčlenné družstvo a soutěží společně.

Přihlášení do soutěží:
www.saperesoutez.cz
přihlašovací klíč 5a4e51853c2a

www.tutaviavitae.cz
přihlašovací klíč 3d781c5fb115

www.fgsoutez.cz
přihlašovací klíč d4d765d55b6c

Hodně štěstí ve školním kole!


Dne 14.11. 2016 se  od 15 do 17 hodin  konají  třídní schůzky.


Předvánoční Olomouc 2016

ZŠ Křepice pořádá jednodenní zájezd
na vánoční trhy do Olomouce.

Kdy? Sobota 3. 12. 2016
Odjezd: Křepice, Dolní – 9.00 hodin
                Křepice, škola – 9.05 hodin
Návrat: dle domluvy, asi v 19.oo hodin?
Program bude upřesněn.
Cena při plném autobusu asi 180,- Kč za osobu.
Přihlášku odevzdejte do školy do 7. 11. 2016.


Připomínáme možnost zaregistrování na
mobilní rozhlas, kterým budeme moci rodičům
posílat zprávy na mobilní telefon.
Registraci proveďte dle tzv. registračního
formuláře, který je vložen v Křepickém zpravodaji
nebo je k vyzvednutí v ZŠ, MŠ, na OÚ a v MLK.


Za sběr jsme utržili celkem 10 870 Kč.
Peníze za víčka byly odeslány rodičům Terezky Vajbarové z Vrbice.
Bylo to 600 Kč .

Všem, kdo přinesli víčka i sběr , děkujeme.


Odkaz na videoprezentaci školního roku 2015/2016:
https://youtu.be/4qApbAJDees


Vážení rodiče!
Každoročně pravidelně hodnotíme výsledky naší práce za uplynulý školní rok.
Vzhledem k tomu, že dlouhodobě pracujeme na rozvoji školy
(prostředí, modernizace výuky, komunikace s veřejností …),
je pro nás velmi přínosný každý Váš názor či připomínka.
Z toho důvodu Vás prosíme o objektivní zhodnocení naší práce
v dotazníku, který naleznete na adrese www.proskoly.cz .
Přihlašovací hesla posíláme po Vašem dítěti. Věříme,
že výsledy dotazníků, se kterými budete seznámeni, povedou
k prohloubení vzájemné spolupráce. Prosíme o vyplnění do úterka 28.6. 2016

Děkujeme za čas, který vyplnění dotazníku věnujete.
                                                                                                                      Pedagogický sbor ZŠ


Od středy 22.6. mají všichni žáci 4 vyučovací
hodiny.


Zveme všechny rodiče a děti na

ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM
Akce se bude konat ve středu 29.6. 2016 od 17,30 hodin
u obecního úřadu
Program:
- zábava, soutěže
- vyhodnocení sběru
- ocenění žáků za reprezentaci školy v soutěžích
- vyhlášení letošních školních rekordmanů
Přijďte se s námi pobavit a zatleskat oceněným žákům


Naše škola získala dotaci na projekt s názvem:
Etickou výchovou ke vzájemné důvěře a spolupráci.
Více informací naleznete v sekci PROJEKTY.


 Jak jsme soutěžili v Praze
Ve středu 27. 4. žáci Tereza Havlovičová, Vojtěch Vintrlík
 a Lenka Horáková reprezentovali naši školu, obec, okres i
kraj v celostátním kole soutěže Sapere – vědět, jak žít.
V konkurenci 13. krajů získali krásné 3. místo.
Gratulujeme !!!


Sapere
Ve středu 27. 4. jedou naši žáci Tereza Havlovičová,
Vojta Vintrlík a Lenka Horáková reprezentovat naši školu
do celostátního kola soutěže Sapere do Prahy.
Po roce se dětem opět podařilo zvítězit v krajském kole.
Letos byla dodržena pravidla soutěže a nás
čeká boj o co nejlepší umístění tváří v tvář
s nejlepšími týmy z celé České republiky.
Budeme zastupovat nejen naši školu, ale také celý
Jihomoravský kraj.
Dětem děkujeme za pilnou přípravu a držíme jim
pěsti při boji v Praze.

Výsledky soutěží Sapere a Tuta Via Vitae
Tuta Via Vitae

Soutěžní tým ve složení Tereza Havlovičová,
Lenka Horáková a Nikola Heřmanová se
 v krajském kole této soutěže umístil na
krásném 2. místě. Gratulujeme.


Za sběr škola utržila 10 320 Kč!
Děkujeme všem rodičům i ostatním spoluobčanům,
kteří ze do této akce zapojili. smiley


Úspěchy našich dětí v soutěžích
V soutěži Mandala dětem se podařilo Nikole Franzlové a dětem
z družiny dostat mezi 53 vybraných mandal z celé
České republiky a jejich díla budou součástí putovní výstavy.
 

Děti zabodovaly i v soutěžích Sapere a Tuta Via Vitae.
Družstva ve složení Tereza Havlovičová, Lenka Horáková,
Nikola Heřmanová a Vojtěch Vintrlík vyhrála v okresních
kolech a čeká je boj v krajském kole o postup do
celorepublikového finále v Praze.
Držíme jim pěsti!


Napsali o nás ve FITKONTU
Kroužek Všeuměl se zúčastnil soutěže ZDRAVÁ SVAČINA
Můžete si prohlédnout výsledky touto cestou:
1) www.fitkonto.cz
2)recepty
3) zdravá svačina
4) soutěž Fit svačina 
5) Jihomoravský kraj
6) usměváčci, jednohubky a očka


Jeďte s námi na zájezd do Třeboně!
Termín:
28. - 29.5.2016
Bližší informace a přihlášku najdete v sekci
Dokumenty ke stažení.

Závazné přihlášky doručte do ZŠ do 29.2.2016


ZŠ Křepice děkuje
panu Josefu Kopfsteinovi z Karlových Varů,
který na koštu  v Křepicích
věnoval škole
výtěžek z dražby 1. ceny.
Děkujeme!
smiley


V týdnu od 15.2. - 19.2. 2016 se většina žáků ZŠ zúčastní
lyžařského výcviku v Němčičkách. 
Odjezd autobusu v pondělí: 7,30 hodin
Celý týden nebudou kroužky.

Žáci, kteří se LV nezúčastní, budou mít výuku denně do
11,45 hodin. Převažovat budou výchovné předměty.
Denně bude od 10,00 hodin tělesná výchova.


Přehled registračních čísel žáků  přijatých k základnímu vzdělávání na
                                                školní rok  2016/2017

 

 Ředitelka školy rozhodla v souladu s §46, §165 odst.2
a §183 odst.2 zákona č. 561/2004Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon),
že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání
v  Základní škole Křepice, okres Břeclav,
příspěvková organizace, pro tyto uchazeče:


Registrační číslo:
1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15,16,17, 18


Pokud ještě někteří rodiče pochybují o školní zralosti svého dítěte,
doporučuji poradit se s ředitelkou či učitelkou v MŠ.

Žádost o odklad školní docházky mohou zákonní zástupci
do školy doručit do 31.5.2016.

K žádosti  je potřeba doložit doporučení pedagogicko – psychologické poradny
a odborného lékaře.


PESOS o.p.s. tímto srdečně

děkuje za laskavou pomoc

a za finanční částku 1000 Kč

získanou prodejem předmětů

s logem PESOS o.p.s.

Dokumenty
Dokumenty ke stažení