Aktuality

Oznámení pro rodiče předškoláků:
Zápis do 1. ročníku ZŠ se bude konat ve středu 11.4.2018 v 16,30 hodin.
Pozvánku a bližší informace obdrží rodiče koncem března.


Na podzim letošního školního roku jsme se zapojili do soutěže Mléko a my,
kterou vyhlásila společnost Laktea. Ve škole proběhl projektový den, při kterém
se děti dověděly něco o historii mléka, jak se mléko zpracovává, co obsahuje
a proč je pro nás tak důležité. Zkusily si podojit krávu – jen jako, prohlédly si
výstavku různých mléčných výrobků, které také ochutnaly.
Děti si uvařily puding a připravily tvarohovou pomazánku. Z přinesených obalů
od mléčných výrobků dotvořily a vyrobily zvířátka. Odpoledne děti v rámci družiny
navštívily místní kravín.
Naše škola v této celostátní soutěži vyhrála krásné 18. místo.
Všechny děti dostaly hrneček a škola získala sadu na výrobu mléčných
výrobků od firmy Tescoma.


V pondělí 12.2. si  druháci  nemusí do školy brát převlečení do tělocviku.
13.2. bude poslední plavání pro žáky 2. a 3. třídy.


V sekci DOKUMENTY KE STAŽENÍ naleznete informace k odkladu školní docházky
a rady pro rodiče předškoláků pro dobrý start ve škole.
Datum zápisu zveřejníme v průběhu měsíce února.


Třídní schůzky budou v pondělí 15.1.2018 od 15 do 17,00 hodin.


Zaměstnanci školy přejí všem svým příznivcům krásné vánoční svátky
a pohodový rok 2018.


Vyučování po Vánocích začíná ve středu 3.1.2018


V neděli 17.12.2017 bude mít škola adventní vystoupení u vánočního stromu.
Vzhledem k tomu, že nás doprovodí cimbálová muzika, bude generáka
v sále hodinu před vystoupením.
Sraz všech žáků ZŠ v neděli 17.12.  2017  v 15,45  hodin u sálu OU.


V neděli dne  3.12.2017 od 14 do 16,30 hodin připravujeme

Den otevřených dveří v naší škole.
Přijďte si prohlédnout nově vzniklé prostory i celou
budovu školy.

Srdečně zveme všechny spoluobčany
 V rámci projektu Spolupráce - základ úspěšné výchovy, který je
součástí projektu "Místní akční plán na území ORP Hustopeče"
jsme zakoupili řadu publikací, které nabízíme rodičům k výpůjčce.
Seznam publikací najdete ve složce "Dokumenty ke stažení".
S žádostí o půjčení se obracejte na výchovnou poradkyni
Mgr. Soňu Procházkovou v odpoledních hodinách.


Dne 6.11.2017 se d 15 do 17,00 hodin konají v ZŠ třídní schůzky.


Ve středu 25.10. bude ve škole projektový den s názvem Mléko a my.


V pondělí 16.10.  nás ve škole čeká preventivní program zaměřený na
zdravé stravovací návyky.


 Pozvánka pro rodiče s dětmi

Základní škola Křepice, Obecní úřad Křepice a Junák – český skaut
vás srdečně zvou na Country bál, který se bude konat
v pátek 20.10. 2017 v kulturním sále OÚ od 18,00 do  20,00 hodin
Můžete se těšit na:
• výuku jednoduchých country tanců
• zábavné soutěže
• malé občerstvení
Srdečně zveme všechny příznivce pohybu a zábavy.


Z důvodu stěhování nábytku a pomůcek do nové školní družiny a kabinetu,
bude v pátek 13.10.2017 ve škole ředitelské volno.
V provozu nebude ani školní družina.


Zveme rodiče a spoluobčany na jednodenní zájezd do Valašských Klobouk
na Valašský mikulášský jarmark.
Termín akce: 2.12.2017.
Podrobnosti  + přihlášku naleznete v sekci DOKUMENTY KE STAŽENÍ.


Na pátek 6.10.  připravujeme pro rodiče s dětmi  zábavné odpoledne.
V areálu školy budou připravena různá stanoviště se zajímavými
úkoly.  Přijďte ukázat, že umíte zatloukat hřebíky, řezat dřevo,
házet na cíl, poznávat rostliny a živočichy, střílet z luku
a zdolávat společnými silami různé překážky.
Na závěr se můžete těšit na táborák - špekáčky s sebou.
Stanovišti můžete procházet od 15,30  do 17,00 hodin.
Srdečně zveme všechny příznivce pohybu a zábavy.
Akce je podpořena v rámci projektu "Místní akční plán na území ORP Hustopeče"


Od října  začínají ve škole kroužky.


Od října   budou ve škole otevřena 2 oddělení školní družiny.
Oddělení mladších dětí bude v první třídě ZŠ, oddělení starších dětí
bude ve třetí třídě.


Upozorňujeme na zajímavé webové stránky www.KPBI.cz​ , kde naleznete
cenné informace o rizicích internetu a možnosti prevence a pomoci.
Na těchto stránkách jsou kromě e- learningových kurzů
pro žáky a studenty, připraveny lekce pro učitele, rodiče, veřejnost,
sociální pracovníky a policisty.

Ve středu 27.9. a v pátek  29.9. je ve škole normální provoz. Ředitelské volno se přesouvá na pátek 13.10.

V pondělí  25.9. budou mít žáci výukový program Country tanců.
​1. a 2. třída od 8,55 hodin  a 3. - 5. třída od 10,45 hodin.
Program bude hrazen z projektu Spolupráce - základ úspěšné výchovy.
Akce je podpořena v rámci projektu "Místní akční plán na území ORP Hustopeče"

Připravujeme:
Zveme rodiče na první třídní schůzky, které se budou konat
v pondělí 11.9. v 16,30 hodin
Program:
16,30  obecné informace o provozu školy
17,00  přednáška Mgr. H. Adamusové (PPP Břeclav) a
             Mgr. K. Haraštové , mluvčí policie ČR na téma Kyberšikana
             - dotazy
17,45 informace třídních učitelek v jednotlivých třídách, občerstvení

Dále připravujeme:
18.9. sběr starého papíru
27. a 29.9. ředitelské volno z důvodu stěhování školní družiny a pomůcek do nového kabinetu a archivu.

Informace:     
• Zájemci o ŠD si vyzvednou u třídní učitelky přihlášku hned 4.9.2017.
• Provoz školní družiny bude zahájen v úterý 5.9.2017 pouze pro děti, které odevzdají 
   řádně vyplněnou přihlášku.
• Obědy se budou vydávat od úterka 5.9. 2017 pouze řádně přihlášeným dětem.
• Prvňáci budou mít do čtvrtka včetně pouze 3 vyučovací hodiny, v pátek budou mít
   4 vyučovací hodiny.
• Žáci ostatních ročníků budou mít do středy včetně 4 vyučovací hodiny.


Z důvodu rekonstrukce budovy není ve škole v provozu telefon.
V případě potřeby volejte ředitelce na číslo:
737 843 086

Mailová pošta funguje.


A máme prázdninysmiley!
Přejeme všem dětem, aby byly plné příjemných zážitků.


Ředitelské volno
Ve znění § 24 odst. 2 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.), vyhlašuji
z organizačních a technických důvodů na čtvrtek a pátek 29. – 30.6 2017
pro žáky ZŠ Křepice ředitelské volno.
Důvodem je příprava a vyklízení prostor před plánovanými stavebními
úpravami v budově školy.

Školní rok bude slavnostně ukončen ve středu 28 června 2017,
děti opustí školu nejpozději v 9,30 hodin.
 

Marcela Fialová, ředitelka školy


Pozvánka pro rodiče budoucích prvňáků

Vážení rodiče,
zveme Vás na slíbenou schůzku, která se bude konat ve čtvrtek
15.6.2017 v 16,30 hodin ve spodní třídě budovy školy.

Program:
Obecné informace k zahájení školního roku
Informace o nákupu učebnic a pomůcek školou
Informace o nákupu pomůcek rodiči
Informace o potřebách do Tv, PČ a přezůvkách
Odpovědi na dotazy


Jeďte s námi na Safari
Odjezd: sobota 20. 5. Křepice, Dolní 7.05
                                       Křepice, škola 7.10
Návrat: neděle 21. 5. v podvečerních hodinách

Program:
Sobota – 11.00 návštěva muzea v Třebechovicích pod Orebem – Muzeum betlémů
(Proboštův betlém, skleněné betlémy, výstava železničních modelů a hraček z 1. pol. 20. století)
13.00 – podorlický skanzen Krňovice – individuální prohlídka
odjezd do kempu, ubytování, individuální program – procházka po okolí, v kempu se koná dětský den
– účast zdarma, možnost využití sportovišť v kempu, lanové centrum, trampolína,…
Neděle – po snídani odjezd do Dvora Králové nad Labem – ZOO, Safari

Do 10. 5. prosím o zaplacení ubytování se snídaní a poplatkem 296,- Kč za osobu.


Zveme všechny maminky a spoluobčany na oslavu Dne matek,
která se bude konat  v neděli 14.5.2017 ve 14,30 hodin v kulturním sále OÚ.
Děti přijdou ve 14,20 hodin.


Přehled registračních čísel žáků  přijatých k základnímu vzdělávání na
                                                 školní rok  2017/2018

 

 Ředitelka školy rozhodla v souladu s §46, §165 odst.2 a §183 odst.2 zákona
č. 561/2004Sb., o předškolním,  základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání ( školský zákon),že vyhovuje žádosti o přijetí
k základnímu vzdělávání  v  Základní škole Křepice, okres Břeclav,
 příspěvková organizace, pro tyto uchazeče:


Registrační číslo:
 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15,16,17, 18,19,20,21,22


Informační schůzka pro rodiče prvňáků se uskuteční v červnu.
Školní rok bude zahájen v pondělí 4. září 2017.


Krásného úspěchu dosáhli naši žáci Vojtěch Vintrlík, Klára Eliášová,
Lenka Horáková, Aneta Zelená a Natálie Kosinová, když se umístili
na 1. místě v krajském kole
soutěží Sapere - vědět, jak žít, Tuta Via Vitae
a Finanční gramotnost. Nyní je čeká přímý souboj se soupeři v celostátním
kole v Praze.
Držme jim palce!


Zápis do 1. třídy  ZŠ se bude konat v pondělí dne 24.4.2017
v 16,30 hodin.
Upozornění:
Žádost o odklad školní docházky musí rodiče předložit v ZŠ
nejpozději v den zápisu.


V pondělí dne 3.4. 2017 se v ZŠ konají třídní schůzky.


Zveme rodiče předškoláků i další zájemce na besedu o školní zralosti.
 
Datum a čas: 20.3.2017 v 16,30 hodin ve spodní třídě ZŠ
Lektorka: Mgr. Renata Pražáková, speciální pedagog
Program:
1) Informace o vývoji a potřebách dítěte
2) Praktická doporučení
3) Dotazy, diskuse
4) Malé občerstvení
Předpokládané ukončení v 18,15 hodin.
Srdečně Vás zveme!


Upozornění:
Žádost o odklad školní docházky musí rodiče předložit v ZŠ nejpozději v den zápisu.


Škola pořádá ve dnech 20. - 21. 5. 2017 dvoudenní zájezd.
Bližší informace v dokumentech Zájezd 2017 Jeďte s námi na Safari!


Děkujeme všem rodičům i organizacím za věcné i finanční příspěvky na dětský karneval.

V souladu s novelizací zákona č. 561/2004 Sb. , o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
bude v letošním školním roce zápis do 1. ročníku ZŠ až v dubnu.
Přesný termín zápisu bude včas zveřejněn.


Vážení rodiče,
Na základě výzvy Krajské hygienické stanice Jihomoravského
kraje se sídlem v Brně byly děti opětovně poučeny o dodržování
hygieny z důvodu nebezpečí výskytu žloutenky.
Ve třídách a na chodbě byly vyvěšeny informační letáky.
Učitelky ve vyučování rovněž využijí  pracovní listy, které děti
seznamují s přenosem infekční žloutenky a s prevencí.


 


 

V pátek 2.12. máme ve škole projektový den zaměřený na život
s různým postižením.


V pondělí 5.12. bude ve škole čertovský den. Budeme se učit
podle rozvrhu hodin. Děti mohou přijít oblečené jako
čerti a čertice.

Na pomoc nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé
České republiky jsme vybrali 2515 Kč.
Tato částka byla zaslána obecně prospěšné společnosti
Život dětem.
Děkujeme všem dárcům.


Olomouc 3. 12. 2016 – program zájezdu

 Odjezd: Křepice, Dolní 8.00     POZOR! ZMĚNA!
                Křepice, škola 8.05 
Návrat: dle domluvy, asi v 18 hodin odjezd z Olomouce

 11.00 Prohlídka vánočně vyzdobeného hradu Šternberk –
historie hradu Šternberk, vánoční tradice a zvyky, interiéry
hradu doplní slavnostní vánoční výzdoba, historické betlémy
nebo hračky šlechty i prostého lidu.
Prohlídka proběhne na 2 skupiny po 15. minutách, trvá asi 1 hodinu.
Cena: 110 Kč, děti, studenti, senioři 75 Kč, rodinné vstupné 295 Kč.

 Odjezd do Olomouce – individuální prohlídka, návštěva vánočních trhů


V pondělí 28.11.2016 se v ZŠ koná beseda na téma
Zdravé odpoledne s bylinkami JUSTU.

Zveme všechny zájemce.
Začátek v 16,00 hodin.
Besedu povede paní Inka Florusová


Naše škola se i v letošním školním roce zapojila
do následujících soutěží: Sapere - vědět, jak žít,
Tuta Via Vitae a Finanční gramotnost.

Soutěže se mohou zúčastnit žáci 3. - 5. ročníku.
Soutěže probíhají online na webových stránkách,
ve školním kole soutěží jednotlivci.
Do okresního kola postupují 3 nejlepší, kteří
utvoří tříčlenné družstvo a soutěží společně.

Přihlášení do soutěží:
www.saperesoutez.cz
přihlašovací klíč 5a4e51853c2a

www.tutaviavitae.cz
přihlašovací klíč 3d781c5fb115

www.fgsoutez.cz
přihlašovací klíč d4d765d55b6c

Hodně štěstí ve školním kole!


Dne 14.11. 2016 se  od 15 do 17 hodin  konají  třídní schůzky.


Předvánoční Olomouc 2016

ZŠ Křepice pořádá jednodenní zájezd
na vánoční trhy do Olomouce.

Kdy? Sobota 3. 12. 2016
Odjezd: Křepice, Dolní – 9.00 hodin
                Křepice, škola – 9.05 hodin
Návrat: dle domluvy, asi v 19.oo hodin?
Program bude upřesněn.
Cena při plném autobusu asi 180,- Kč za osobu.
Přihlášku odevzdejte do školy do 7. 11. 2016.


Připomínáme možnost zaregistrování na
mobilní rozhlas, kterým budeme moci rodičům
posílat zprávy na mobilní telefon.
Registraci proveďte dle tzv. registračního
formuláře, který je vložen v Křepickém zpravodaji
nebo je k vyzvednutí v ZŠ, MŠ, na OÚ a v MLK.


Za sběr jsme utržili celkem 10 870 Kč.
Peníze za víčka byly odeslány rodičům Terezky Vajbarové z Vrbice.
Bylo to 600 Kč .

Všem, kdo přinesli víčka i sběr , děkujeme.


Odkaz na videoprezentaci školního roku 2015/2016:
https://youtu.be/4qApbAJDees


Vážení rodiče!
Každoročně pravidelně hodnotíme výsledky naší práce za uplynulý školní rok.
Vzhledem k tomu, že dlouhodobě pracujeme na rozvoji školy
(prostředí, modernizace výuky, komunikace s veřejností …),
je pro nás velmi přínosný každý Váš názor či připomínka.
Z toho důvodu Vás prosíme o objektivní zhodnocení naší práce
v dotazníku, který naleznete na adrese www.proskoly.cz .
Přihlašovací hesla posíláme po Vašem dítěti. Věříme,
že výsledy dotazníků, se kterými budete seznámeni, povedou
k prohloubení vzájemné spolupráce. Prosíme o vyplnění do úterka 28.6. 2016

Děkujeme za čas, který vyplnění dotazníku věnujete.
                                                                                                                      Pedagogický sbor ZŠ


Od středy 22.6. mají všichni žáci 4 vyučovací
hodiny.


Zveme všechny rodiče a děti na

ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM
Akce se bude konat ve středu 29.6. 2016 od 17,30 hodin
u obecního úřadu
Program:
- zábava, soutěže
- vyhodnocení sběru
- ocenění žáků za reprezentaci školy v soutěžích
- vyhlášení letošních školních rekordmanů
Přijďte se s námi pobavit a zatleskat oceněným žákům


Naše škola získala dotaci na projekt s názvem:
Etickou výchovou ke vzájemné důvěře a spolupráci.
Více informací naleznete v sekci PROJEKTY.


 Jak jsme soutěžili v Praze
Ve středu 27. 4. žáci Tereza Havlovičová, Vojtěch Vintrlík
 a Lenka Horáková reprezentovali naši školu, obec, okres i
kraj v celostátním kole soutěže Sapere – vědět, jak žít.
V konkurenci 13. krajů získali krásné 3. místo.
Gratulujeme !!!


Sapere
Ve středu 27. 4. jedou naši žáci Tereza Havlovičová,
Vojta Vintrlík a Lenka Horáková reprezentovat naši školu
do celostátního kola soutěže Sapere do Prahy.
Po roce se dětem opět podařilo zvítězit v krajském kole.
Letos byla dodržena pravidla soutěže a nás
čeká boj o co nejlepší umístění tváří v tvář
s nejlepšími týmy z celé České republiky.
Budeme zastupovat nejen naši školu, ale také celý
Jihomoravský kraj.
Dětem děkujeme za pilnou přípravu a držíme jim
pěsti při boji v Praze.

Výsledky soutěží Sapere a Tuta Via Vitae
Tuta Via Vitae

Soutěžní tým ve složení Tereza Havlovičová,
Lenka Horáková a Nikola Heřmanová se
 v krajském kole této soutěže umístil na
krásném 2. místě. Gratulujeme.


Za sběr škola utržila 10 320 Kč!
Děkujeme všem rodičům i ostatním spoluobčanům,
kteří ze do této akce zapojili. smiley


Úspěchy našich dětí v soutěžích
V soutěži Mandala dětem se podařilo Nikole Franzlové a dětem
z družiny dostat mezi 53 vybraných mandal z celé
České republiky a jejich díla budou součástí putovní výstavy.
 

Děti zabodovaly i v soutěžích Sapere a Tuta Via Vitae.
Družstva ve složení Tereza Havlovičová, Lenka Horáková,
Nikola Heřmanová a Vojtěch Vintrlík vyhrála v okresních
kolech a čeká je boj v krajském kole o postup do
celorepublikového finále v Praze.
Držíme jim pěsti!


Napsali o nás ve FITKONTU
Kroužek Všeuměl se zúčastnil soutěže ZDRAVÁ SVAČINA
Můžete si prohlédnout výsledky touto cestou:
1) www.fitkonto.cz
2)recepty
3) zdravá svačina
4) soutěž Fit svačina 
5) Jihomoravský kraj
6) usměváčci, jednohubky a očka


Jeďte s námi na zájezd do Třeboně!
Termín:
28. - 29.5.2016
Bližší informace a přihlášku najdete v sekci
Dokumenty ke stažení.

Závazné přihlášky doručte do ZŠ do 29.2.2016


ZŠ Křepice děkuje
panu Josefu Kopfsteinovi z Karlových Varů,
který na koštu  v Křepicích
věnoval škole
výtěžek z dražby 1. ceny.
Děkujeme!
smiley


V týdnu od 15.2. - 19.2. 2016 se většina žáků ZŠ zúčastní
lyžařského výcviku v Němčičkách. 
Odjezd autobusu v pondělí: 7,30 hodin
Celý týden nebudou kroužky.

Žáci, kteří se LV nezúčastní, budou mít výuku denně do
11,45 hodin. Převažovat budou výchovné předměty.
Denně bude od 10,00 hodin tělesná výchova.


Přehled registračních čísel žáků  přijatých k základnímu vzdělávání na
                                                školní rok  2016/2017

 

 Ředitelka školy rozhodla v souladu s §46, §165 odst.2
a §183 odst.2 zákona č. 561/2004Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon),
že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání
v  Základní škole Křepice, okres Břeclav,
příspěvková organizace, pro tyto uchazeče:


Registrační číslo:
1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15,16,17, 18


Pokud ještě někteří rodiče pochybují o školní zralosti svého dítěte,
doporučuji poradit se s ředitelkou či učitelkou v MŠ.

Žádost o odklad školní docházky mohou zákonní zástupci
do školy doručit do 31.5.2016.

K žádosti  je potřeba doložit doporučení pedagogicko – psychologické poradny
a odborného lékaře.


PESOS o.p.s. tímto srdečně

děkuje za laskavou pomoc

a za finanční částku 1000 Kč

získanou prodejem předmětů

s logem PESOS o.p.s.


Život dětem tímto srdečně děkuje
dětem, rodičům a zaměstnancům
Základní školy,Křepice 217
za účast při sbírce ve školním roce 2015/2016
a finanční částku 2 080 Kč

získanou prodejem předmětů s logem Život dětem
Částka bude použita na pomoc dětem se závažnými
onemocněními, které jsou stabilně odkázány na domácí
péči svých rodičů a to konkrétně na pořízení rehabilitačních
a kompenzačních pomůcek, na úhradu zdravotnického
materiálu, speciální výživy, rehabilitačních pobytů apod..
Děkujeme Vám, že nám pomáháte
proměnit dětské slzy v úsměv.
www.zivotdetem.cz


V pondělí 11.1. 2016 se od 15,00 hodin do 17,00 hodin konají třídní schůzky.


Naše škola se zapojila do celostátní soutěže 
Mandala dětem. Prosíme o podporu našich dětí.
Zašlete jim svůj hlas na webových stránkách
http://www.mandalaria.com/mandaladetem/?page=1
Protože do soutěže přišlo 925 mandal, zde je návod, 
jak nejrychleji najít mandaly z naší školy.
Buď si zadáte přímo jméno dítěte, kterému chcete 
dát svůj hlas, nebo si zadáte Jihomoravský kraj a
prohlédnete a vyberete mandalu, která se Vám líbí.
Když na danou mandalu najedete myší,
objeví se Vám jméno a škola dítěte.
Po kliknutí na PŘIDAT HLAS se Váš hlas započítá.

Děkujeme za podporu!

Dokumenty
Dokumenty ke stažení