Aktuality

 
Česko - slovenský přátelský projekt „Záložka do knihy spojuje školy“
 
I v letošním roce se naše škola zapojila do mezinárodního česko-slovenského projektu „Záložka do knihy spojuje školy – Záložka do knihy spaja školy“.
Tento projekt každoročně vyhlašuje při příležitosti Mezinárodního měsíce školních knihoven Knihovna Jiřího Mahena v Brně ve spolupráci se Slovenskou pedagogickou knižnicou v Bratislave. Jeho cílem je navázání kontaktů mezi českými a slovenskými základními školami a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih.
Do letošního12. ročníku projektu s podtitulem „Okouzlující svět příběhů, pohádek a básní“ se přihlásilo celkem 934 škol, a to z ČR 225 škol a ze Slovenska 709 škol. Naší partnerskou školou k vzájemné výměně záložek se stala Základná škola s materskou školou Nová Bošáca.
Během podzimních měsíců vyrobili naši školáci 1. - 5.ročníku  v hodinách Vv a Pč libovolnou technikou záložky na vyhlášené téma. V českém jazyce jsme poté na zadní stranu napsali slovenským kamarádům krátký pozdrav.  Do odesílaného balíčku se záložkami jsme  vložili i dopisy, informační materiály o naší obci, almanach školy a různé propagační materiály. Téměř ve stejném čase přišel balíček se záložkami z partnerské školy i nám. Ty byly dětem rozdány a mnozí je využívají při četbě knih.
Věřím, že jsme se do tohoto projektu nezapojili naposledy. (foto v galerii)
za kolektiv školy Mgr. Procházková Soňa
 
 

___________________________________________________________________________________________________________

Projekt „Jsem laskavec“

Žáci 3. a 4. třídy se letos poprvé zapojili do 5. ročníku happeningu #jsemlaskavec v rámci Světového dne laskavosti! Ten připadá na 13. listopadu a je celý ve znamení laskavých skutků. Celkem se přihlásilo 548 týmů z 266 míst z celé České republiky i ze zahraničí, a to je více než 13 695 dětí!
Náš tým, který nese jméno KŘEPELKY, se rozhodl udělat radost lidem z Domova pro seniory v Hustopečích. Aktivity související se samotnou realizací laskavého skutku si žáci velmi užívali. Kluci i holky se zápalem malovali krásné kamínky, které doplnili krátkým laskavým vzkazem. Samotná realizace tohoto skutku utužila i vzájemné vztahy v rámci třídního kolektivu. Hlavním cílem ale bylo, změnit pohled a uvažování žáků o tématu laskavosti, o laskavém skutku a dobročinnosti jako takové. Chystají se v rámci třídy realizovat dobré skutky i v průběhu celého školního roku! (foto v galezii)
TU Procházková
 

__________________________________________________________________________________________________________
20. 10. 2021

DEN STROMŮ
projektový den v rámci výuky ve třídách

 
________________________________________________________________________________________________________________
Z Veselého Kopce do Pekla Čertovina
 
Základní škola Křepice pořádá v neděli 5. 12. 2021 zájezd pro rodiče s dětmi na předvánoční jarmark do skanzenu Veselý Kopec s následnou návštěvou Pekla Čertovina.
Odjezd: 7. 00 Křepice, Dolní, 7. 05 Křepice, škola
Návrat: v podvečerních hodinách
 
Skanzen Veselý Kopec (https://www.nmvp.cz/vysocina/program/predvanocni-jarmark1)
V neděli 5. prosince vyvrcholí na Veselém Kopci program Vánoce na Veselém Kopci tradičním Předvánočním jarmarkem, jehož se zúčastní předem pozvaní lidoví výrobci.
Vstupné: dospělí 140 Kč, děti 6–15 let 70 Kč, studenti 15–26 let, senioři nad 65 let 120 Kč, rodinné (2 dospělí a max. 4 děti 6–15 let) 280 Kč
 
Peklo Čertovina (https://prohlidky.peklocertovina.cz/produkt/mikulas/)
Prohlídka Pekla se zábavným programem.
Vstupné: dospělí 450 Kč, děti od tří let do 150 cm 370 Kč, do tří let zdarma
Je nutné s přihláškou zaplatit zálohu 300 Kč/ na osobu.
 
Cena za autobus podle faktury. Zájezd se uskuteční při naplnění autobusu.
Závazné přihlášky se zálohou odevzdejte do školy p. uč. Rabovské do 20. 10. 2021.  (Přihlášky ke stažení v dokumentech.)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Žáci 1. a 2. třídy ve Filharmonii Brno
 
V pondělí 11.10.2021 jsme s dětmi vyrazili na výukový program „Na buben se netluče“ do brněnské filharmonie. Ráno jsme si museli přivstat, protože program začínal už v 8.30h, ale nelitovali jsme. Měli jsme možnost nahlédnout do míst, kam mohou jen hudebníci, viděli jsme spoustu bicích hudebních nástrojů, na které nám zahrála velmi šikovná studentka AMU z Brna a nakonec jsme si sami zahráli na pódiu v koncertním sále.
Protože se do Brna nepodíváme tak často, prošli jsme si centrum města. Na staré radnici jsme si poslechli pověsti O brněnském drakovi, O brněnském kole a O pokroucené fiále a se sluníčkem nad hlavou jsme si prošli náměstí Svobody a Zelný trh.
Celý den se nám vydařil a těšíme se na další programy, kde se dozvíme spoustu nového a zajímavého.
Klimešová, Horáková - učitelky 1. a 2. třídy

 
Dokumenty
Dokumenty ke stažení