Aktuality

Krizové ošetřovné

nejnovější informace z ŠCCZ naleznete v dokumentech ke stažení- (akt. 27. 10.)
 


 

Krizové ošetřovné v otázkách a odpovědích (aktualizováno 27. 10.)

1. Kdo bude mít nárok na ošetřovné při uzavření škol od 14. 10. 2020 podle aktuálně připravované právní úpravy?

Nárok na ošetřovné bude mít zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování/péče:
·         dítě mladší 10 let (v době uplatnění nároku na ošetřovné musí být dítě mladší 10 let)
·         nezaopatřené děti (nejdéle však do 26. roku věku) účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.)
·         osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení
·         děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině.
Tyto podmínky platí i pro samoživitele/samoživitelky.

2. Budou mít nárok na ošetřovné osoby pracující na DPP/DPČ?

Pokud bude právní úprava schválena, nárok na ošetřovné budou mít za výše uvedených podmínek v době mimořádných opatření i osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, pokud je za ně odváděno sociální pojištění.

3. Budou mít nárok na ošetřovné OSVČ?

Ošetřovné pro OSVČ bude stejně jako na jaře realizovat Ministerstvo průmyslu a obchodu. Vláda schválila návrh na podporu podnikatelů, kteří kvůli uzavření školy, nebo jiného zařízení nemohou plnohodnotně podnikat a pečují o dítě do 10 let či hendikepovaného blízkého. Více informací ZDE

4. Kdy si mohu požádat o ošetřovné?

Podle navrhované právní úpravy se bude o ošetřovné žádat za uplynulý kalendářní měsíc, tedy na začátku měsíce listopadu za měsíc říjen. Zatím tedy nevyplňujte žádný formulář. Nepotřebujete ani potvrzení od školy o jejím uzavření. Nyní stačí nahlásit svému zaměstnavateli, že nastupujete na ošetřovné.

5. Jaký formulář musím vyplnit?

Česká správa sociálního zabezpečení pracuje na novém komplexním formuláři, který bude zveřejněn na konci příštího týdne (tzn. do 25. 10. 2020 bude k dispozici na ePortálu ČSSZ včetně dalšího postupu).

6. Jak dlouho mohu ošetřovné čerpat?

Podle navrhované právní úpravy bude nárok na ošetřovné po celou dobu uzavření škol. Nárok na něj však zaniká skončením zaměstnání.

7. V jaké výši mi bude ošetřovné vyplaceno?

Podle navrhované právní úpravy bude výše ošetřovného od prvního kalendářního dne činit 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu. Orientační výši dávky si můžete spočítat pomocí kalkulačky pro výpočet ošetřovného, kterou najdete na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Pokud bude schválena i minimální denní výše ošetřovného ve výši 400 Kč, bude denní výše dávky činit 400 Kč v případě plného úvazku tam, kde by po výpočtu byla dávka nižší.

8. Kdy mi bude ošetřovné vyplaceno?

Dávku ošetřovného vyplácí okresní správy sociálního zabezpečení, a to nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, v němž mu byly doručeny řádně vyplněné podklady zaměstnavatelem na okresní správu sociálního zabezpečení. Znovu však upozorňujeme, že případné podávání žádostí na stávajících tiskopisech je předčasné a nezajistí dřívější vyplacení dávky. Dávky budou OSSZ vyplácet pouze na základě žádostí, které budou uplatněny na nových tiskopisech a které bude možné podávat prostřednictvím zaměstnavatele až po skončení měsíce října.

9. Bude opět možné se střídat v péči o dítě, jako tomu bylo na jaře?

Ano. Obdobně jako v jarních měsících bude podle navrhované právní úpravy možné se neomezeně střídat v péči o dítě pouze s jednou osobou a stejně jako na jaře bude platit podmínka, že se nebudete moci střídat v průběhu stejného dne.

10. Bude nárok na ošetřovné i v době vyhlášených prázdnin od 26.10. - 30.10.? Do vyhlášených prázdnin zasahuje státní svátek. Má rodič ukončit ošetřovné a pak na navázat?

Ze zákona není možné čerpat ošetřovné během prázdnin a tzv. ředitelského volnaKonkrétně v týdnu 26. 10. – 1. 11. došlo k souběhu několika typů dnů – státní svátek, víkend, prázdniny, atd. V toto týdnu bude nárok na ošetřovné následující:
26. 10. - 27. 10. ošetřovné bude náležet, školy jsou uzavřené nařízením vlády
28. 10. - ošetřovné bude náležet, jedná se o státní svátek
29. 10. - 30. 10. ošetřovné nenáleží, jedná se o dlouhodobě avizované podzimní prázdniny – rodič musí řešit se zaměstnavatelem např. dovolenou
31. 10. – 1.11. ošetřovné bude náležet, jedná se o víkend
Rodič standardně vyplní výkaz péče za daný kalendářní měsíc, jako tomu bylo na jaře. Formulář se v současné chvíli aktualizuje na nové podmínky a bude k dispozici v příštím týdnu. Rodič ošetřovné ukončovat nebude, ve výkazu péče označí dny kdy pečoval, zaměstnavatel pak vyznačí čtvrtek a pátek jako pracovní – rodič si vyřeší se zaměstnavatelem volno stejně, jako kterékoli jiné prázdniny, když potřebuje být s dítětem doma. Nejčastěji se bude jednat zřejmě o dovolenou a za tyto dny bude tedy klasicky náležet výplata od zaměstnavatele.Krizové ošetřovné na podzim 2020

8. 10. 2020 schválila Vláda ČR Návrh zákona o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii, a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Pokud návrh v této podobě projde schvalovacím procesem v Poslanecké sněmovně, Senátu a podpisem prezidenta, budou změny následující:
Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování/péče o
·         dítě mladší 10 let,
·         nezaopatřené děti (nejdéle však do 26. roku věku) účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.),
·         osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení,
·         děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině.
Nárok na ošetřovné budou mít za výše uvedených podmínek v době mimořádných opatření i osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, pokud je za ně odváděno sociální pojištění.
Podpůrčí doba potrvá po celou dobu trvání mimořádného opatření (uzavřené školy či stacionáře, trvání karantény).
Výše ošetřovného činí 60 % denního vyměřovacího základu.
Nebude se vyžadovat potvrzení školy o uzavření, to bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření.
Navrhované změny budou platit po celou dobu platnosti mimořádných opatření, nejdéle však do 30. 6. 2021.


V dokumentech naleznete Tiskovou zprávu z MPSV týkající se postupu u ošetřovného.
UZAVŘENÍ ŠKOLY OD 14. 10. 2020
ZŠ Křepice bude od středy 14. 10. uzavřena. Do školy žáci půjdou 2. 11. (podle posledních informací).
V době od 14. do 23. 10. bude probíhat výuka distančně. Týden 26. - 30. 10. jsou prodloužené podzimní prázdniny, výuka probíhat nebude.
Pro více informací prosím sledujte Edookit!


Plán akcí říjen

- 23. října matematická soutěž Klokan
- 26. října - 1. listopadu podzimní prázdniny 


Plán akcí září

 • 2. září - zahájení školního roku, divadelní představení (manadlo.cz)

 • 3. 9. Den bez úrazu

 • 4. 9. Exkurze v Zoo Brno

 • 9. 9. Zahájení plavání

 • 10.9. Veletrh zájmových aktivit odjezd cca 9 od obchodu, příjezd cca v 10:30 k obchodu, vyučování bude pokračovat podle rozvrhu

 • 17. 9. Zahájení náboženství (4.+5. p Eliáš, 1.,2 pan farář)

 • 17.9. třídní schůzky

 • Etické dílny: 17. 9. Jak překonat starosti ve škole (4. a 5.)

                                         24. 9. Buďme kamarádi (1, 2, 3)


Informace ke školnímu roku 2020/2021

Obec získala dotaci na rozsáhlou opravu školy, jejíž součástí je zajištění budovy proti praskání, nátěr střechy a fasáda. Práce byly zahájeny v nejbližším možném termínu, tak, aby po zahájení školního roku nenarušovaly výuku. Návaznost prací řídí stavbyvedoucí, bezpečnost kontroluje pracovník BOZP pan Ivo Brychta. Ukončení je naplánováno na listopad 2020.

 1. Asi do poloviny září budou děti vstupovat do budovy školy zadním vchodem. Z důvodu bezpečnosti doporučujeme, aby děti z horní části obce přešly silnici u samoobsluhy a přicházely ke škole po chodníku k zadnímu vchodu.

 2. Zahájení školního roku bude ve středu 2. 9. 2020 v 8 hodin v kulturním sále OÚ

 3. 3. 9. den bez úrazu, 4. 9. návštěva ZOO Brno – exkurze

 4. ŠD bude v provozu od 3. 9. Z kapacitních důvodů nemůžeme zajistit ŠD pro každý ročník zvlášť, bude tedy pouze jedno oddělení pro všechny přihlášené žáky.

 5. Obědy se budou vydávat až od pondělí 7. 9. 2020

 6. Ve školním roce 2020/2021 přecházíme na elektronické žákovské knížky v systému EDOOKIT.
  Podrobnější informace obdrží děti na začátku školního roku.

 


Vyhlášení ředitelského volna

Ředitelka ZŠ Křepice vyhlašuje v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, ve smyslu § 2 odst. 5 vyhlášky MŠMT ČR č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění, na úterý  1.9. 2020 ředitelské volno. 
Důvodem jsou stavební práce na rekonstrukci budovy školy. Školní rok bude zahájen ve středu 2. září v sále obecního úřadu. Na 3. a 4. září připravíme pro děti program mimo budovu školy.
Bližší informace budou zveřejněny ve druhé polovině srpna.


Dokumenty
Dokumenty ke stažení