Zaměstnanci

Ředitelka                              Mgr. Marcela Fialová

Zástupkyně ředitelky:    Mgr. Petra Macháčková
 
Pedagogičtí pracovníci:  Mgr. Soňa Procházková, Mgr. Libuše Musilová, Mgr. Michaela Rabovská, Mgr. Lenka Horáková, Dana Zimmermannová, Dana Relichová ml., Jana Tihlaříková, Drahomíra Tichá
                                          
Nepedagogičtí pracovníci:  Ludmila Mahovská, Marie Wittmanová


 

 

Dokumenty
Dokumenty ke stažení