Úspěchy školy

Ve školním roce 2019/2020 jsme opět dosáhli pěkných úspěchů v soutěžích.

Vzhledem k uzavření škol 10. března a jejich opětovnému otevření 25. května za zvláštních podmínek neproběhlo tolik soutěží, na kolik jsme zvyklí.

                                                               

Křepická veverka       

3. místo – K.Vintrlíková 4.tř., D. Buček 3.tř.
2. místo – A.Wies 1.tř.,N. Indrová 2.tř.
1. místo – L. Nádeníčková 1.tř., N. Bažantová
                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Běh nikolčickými stráněmi

1. místo – A. Červená 1.tř.
    - N. Bažantová 5.tř

3. místo – V. Žáčková 3.tř.
    - L. Andrlík 3.tř.   
       

Běh ve Velkých Němčicích    

3. místo – V. Žáčková 3.tř.
2. místo – A.Červená 1.tř.
1. místo – L.Andrlík 3.tř.
                                                                                      

 

Bible a my okrsková soutěž 

8. místo Julie Hlaváčková 5.tř.
12. místo Marek Kovařík 5.tř.Výsledky soutěží ve školním roce 2018/2019

Bible a my okrsková soutěž - 5.místo A. Rubešová
Dopravní soutěž mladých cyklistů –
2.místo okrskové kolo M. Kovařík, O. List, J. Martynowská, K. Vahalová
2.místo okresní kolo M. Kovařík, L. Vintrlík, J. Martynowská, K. Vahalová
 
Soutěže mezi okolními školami
Křepická veverka - soutěž ve šplhu
1.místo N. Bažantová
2.místo N. Rujzlová, N. Indrová, K. Vintrlíková
3.místo D. Buček
 
Běh nikolčickými stráněmi
2.místo N. Bažantová
3.místo L. Andrlík
 
Běh ve Velkých Němčicích
2.místo O. List
3.místo N. Bažantová
 
Přírodovědná stezka - znalost přírody, rychlost
1.místo 3.třída J. Kosinová, J. Fišer, N. Mrhalová
4.třída- N. Bažantová, J. Hlaváčková, A. Eliášová
5.třída- N. Rujzlová, A. Rubešová, N. Franzlová
 
Nikolčická lyra – soutěž ve zpěvu
1.místo J. Martynowská
2.místo B. Pazourková, K. Vahalová, O.L ist
 
Piškvorky
2.místo V. Papežová 4.tř. A. Vavřina 2.tř. L. Moró 3tř.
 
Soutěž v psaní 2.místo N. Rujzlová
 
Celostátní soutěže
Výtvarná soutěž – téma Šťastné stáří očima dětí 5.místo V. Šupčíková
Malujeme a tvoříme betlémy 4. místo A. Papežová
Ochraňujeme ptáky našich zahrad 2. místo V. Žáčková 3. místo J. Volf
Toulky přírodou 2. místo N. Bažantová 3. místo J. Razí
 
Rozpočti si to - kreativní soutěž zaměřená na finanční gramotnost
1. tým KREATIVKY 3. místo J. Ryzí, E. Beck, A. Eliášová, B. Pazourková
2. tým BORCI Z PĚTKY 1. místo D. Smekalová, A. Rubešová, N. Rujzlová a D. Smílek
 
Všem úspěšným reprezentantům blahopřeji a děkuji za reprezentaci školy. Těm, kterým to letos nevyšlo podle představ, také děkuji za snahu a přeji příště více štěstí.

 

Ve  školním roce 2017/2018 jsme dosáhli 2 mimořádných úspěchů v celostátních
soutěžích Rozpočti si to a ve výtvarné soutěži Vícejazyčnost je bohatství.
Soutěž Rozpočti si to - tým žáků 5. ročníku pod vedením paní učitelky
Michaely Rabovské se umístil na prvním místě.
Ve výtvarné soutěži se pod vedením paní vychovatelky Dany Zimmermannové umístila
žákyně Eliška Mašková ze 3. třídy na druhém místě.


Výběr soutěží pro žáky je volen tak, aby zahrnoval co nejširší nabídku – sport, výtvarná
výchova, zpěv, recitace, logika, přírodověda, zdravý životní styl…
 Účast v soutěžích je dobrovolná, všichni mají možnost se zapojit. Děti si tak mohou
rozšířit znalosti a dovednosti v oboru, o nějž mají zájem. Všechny soutěžní aktivity,
kterých se děti účastní, mají příznivý vliv na vytváření sebeúcty a sebevědomí,
ovlivňují vznik důležitých životních postojů a návyků. Například   – píle, trpělivost,
houževnatost, vytrvalost a smysl pro Fair play atd. 
V soutěžích žáci reprezentují nejen školu, ale také svoji obec.  
 
5.1. Soutěže pro okolní školy organizované naší školou:                                                                
Křepická veverka                                         
 Lukáš Andrlík 1. třída, Karin Vintrlíková 2. třída             1. místo
   Nikola Bažantová 3. třída, Nikola Franzlová 4. třída        2. místo
   Natálie Rujzlová 4. třída                                                            3. místo
                                                                                                                                                                                                              
Piškvorky                                            

• Vendula Papežová  3. třída                              1. místo
• Marek Andrlík  3. třída                                      2. místo
• Lukáš Moró  2. třída, Oliver List 4. třída      3. místo
 

Přírodovědná stezka
• Nikola Bažantová, Julie Hlaváčková, Anna Eliášová – 3. třída        1. místo
• Natálie Rujzlová, Nikola Franzlová, Anna Rubešová – 4. třída       1. místo
• Lenka Horáková, Adriana Klozíková, Natálie Kosinová – 5. třída  1. místo
                                                                                                
 5.2. Soutěže mezi okolními školami                                                                                       
 Běh nikolčickými stráněmi
   Veronika Žáčková 1. třída                        1. místo
   Nikola Bažantová 3. třída                         3. místo
       
• Recitační soutěž ve Velkých Němčicích   
   Lenka Horáková 5. třída             1. místo
  Aneta Zelená 5. třída                     3. místo
                                                                                                                   
• Nikolčická lyra 
   Lenka Horáková 5. třída, Oliver List 4. třída                          1. místo
   Lukáš Brychta 5. třída                                                                   1. místo
   Kristýna Vahalová 4. třída, Kamila Matušková 5. třída       2. místo
   Antonín Horák 1. třída, Barbora Mašková 4. třída               3. místo
   Nikolčická lyra – vícehlas
  Lenka Horáková, Adriana Klozíková, Jan Čížek, Aneta
  Zelená, Daniela Májková - 5. třída                                              2. místo
  Kamila Matušková, Nikola Heřmanová, Aneta Zelená,
  Daniela Májková, Patrik Beck – 5. třída                                    3. místo
 

5.3. Okrskové soutěže
• Plavecké závody – štafeta (z 28 zúčastněných škol)
Vendula Papežová, Nikola Bažantová, Marek Andrlík 3. třída
Lukáš Moró 2. třída                                                                          14. místo
• Výtvarná soutěž – Stáří očima dětí
Natálie Kosinová 5. třída                                                                  1. místo
Marek Andrlík 3. třída                                                                       2. místo
                                                                                                                                                                                                     
5.4. Okresní soutěže                                                                            
 Bible a my
Aneta Zelená 5. třída                                                                          3. místo
• Výtvarná soutěž – Náš mazlíček, oceněni:
Kristýna Vahalová 4. třída, Lukáš Brychta 5. třída
                                                                                               
5.5. Krajské soutěže
•  Jižní Morava čte
 Lenka Horáková 5. třída                                                                  1. místo 
 

5.6. Celostátní soutěže 
• Rozpočti si to
Lenka Horáková, Kamila Matušková, Natálie Kosinová
Patrik Beck, Nikola Heřmanová, Aneta Zelená                           1. místo
• Výtvarná soutěž Vícejazyčnost je bohatství
Eliška Mašková 3. třída                                                                      2. místo
 

Všem soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.
Poděkování patří také  pedagogům za přípravu žáků do všech soutěží.
smileysmileysmiley


Výsledky soutěží 2016/2017
Běh nikolčickými stráněmi  

Michal Hanák 1. třída a Klára Eliášová 5. třída       2. místo
Oliver List 3. třída                                                             3. místo
 

Němčický běh
Nikola Franzlová 3. třída       1. místo
Michal Hanák 1. třída              2. místo

Křepická veverka
Marek Andrlík 2. třída a Nikola Franzlová 3. třída         1. místo
Patrik Beck 4. třída, Jan Pokorný 5. třída,
Anička Papežová 1. třída, Julie Hlaváčková 2. třída        1. místo

Bible a my
Lenka Horáková 4. třída    2. místo v okresním kole

Tuta Via Vitae
Vojtěch Vintrlík, Klára Eliášová, Lenka Horáková 1. místo – 7. místo v celostátním kole

Sapere
Vojtěch Vintrlík, Lenka Horáková, Natálie Kosinová 1. místo – 4. místo v celostátním kole

Finanční gramotnost
Lenka Horáková, Aneta Zelená, Natálie Kosinová 1. místo – 9. místo v celostátním kole

Piškvorky – okrsková soutěž
Vendula Papežová 2. třída, Jakub Klíma 5. třída  1. místo
Andrlík Marek 2. třída, Lenka Horáková 4. třída 2. místo

Recitace
Anička Rubešová 3. třída     1. místo - okresní kolo
Recitace – okrskové kolo
Patrik Jeřábek 1. třída     1. místo
Anička Rubešová 3. třída    1. místo

Nikolčická lyra – sólový zpěv
Lenka Horáková 4. třída    1. místo
Tomáš Brychta 5. třída      2. místo
Beata Pazourková 2. třída    3. místo
Nikola Heřmanová 4. třída    3. místo

Nikolčická lyra – vícehlas
Kamila Matušková 4. třída, Lenka Horáková 4. třída,
Nikola Heřmanová 4. třída, Lukáš Brychta 4. třída,
Tomáš Brychta 5. třída,     1. místo
Patrik Beck 4. třída, Lenka Horáková 4. třída,
Adriana Klozíková 4. třída    2. místo
Kamila Matušková 4. třída, Nikola Heřmanová 4. třída 3. místo

Výtvarná soutěž na téma „Mé toulky přírodou“   - okresní soutěž
Justýna Ryzí      2. místo
Nikola Bažantová     3. místo

Všem soutěžícím děkuji za reprezentaci školy a blahopřeji k dosaženým úspěchům.
Děkuji také všem pedagogickým pracovníkům za přípravu dětí na výše uvedené soutěže.


Úspěchy ve školním roce  2014-2015

1. Výtvarná soutěž  - Evropské centrum pro postižené děti Smržovka
-  pozvání na týdenní pobyt za vybrané práce žáků Kristýny Nevídalové,
   Rochuse Böhma a Vojty Rabovského.
  Oceněná byla také žákyně Lenka Horáková
2. Soutěž Zdravé zuby -  ocenění žáci -  Adéla Moró, Daniel Brychta
3. Bible a my, okresní kolo - František Procházka 5. místo
4. Křepická veverka -  David Pokorný 2. místo, Jan Pokorný 3. místo
5. Němčický běh -   David Pokorný 2. místo, Klára Eliášová 3. místo
6. Soutěž SAPERE - 1.místo v okresním kole – František Procházka,
    Vojta Rabovský,Tereza Havlovičová
1. místo v krajském kole ve stejném složení družstva
7. Piškvorky -  1.místo  Petr Vyhlídal, Vojta Vintrlík, Vojta Rabovský,
                             Jakub Janula
                           3. místo  Eliška Jandová, Jakub Klíma, Dennis Maška
8. Okresní kolo matematické olympiády - 3. místo Vojta Rabovský
9. Výtvarná soutěž ke Dni Země na téma Poznej vodní živočichy -
    1. místo ve své kategorii Daniela Májková
10. Okrskový přebor ve vybíjené – starší chlapci 2. místo
11. Přírodovědná stezka 1.místo – K. Eliášová, D. Brychta, V.Vintrlík
 1.místo – T. Havlovičová, K. Májek, P. Volf
       1.místo – V. Rabovský, F. Procházka, J.Vyhlídal
12. Okresní kolo přehlídky Dětská scéna – 1. místo Anna Rubešová
13. Okresní kolo přehlídky Dětská scéna – 2. Vojta Vintrlík
14. Plavecké závody v Hustopečích – 5. místo Jakub Klíma
15. Dopravní soutěž: Okrskové kolo - 1.místo Tereza Havlovičová,
       Veronika Smetanová, Michael Bedřich, Vojtěch Rabovský
       Okresní kolo - 2.místo  stejní žáci
16. Recitační soutěž ve Velkých Němčicích – 1. místo Vojtěch Vintrlík
17. Recitační soutěž ve Velkých Němčicích – 2. místo Fr. Procházka
18.  Nikolčická lyra – 2.místo - Oliver List,
                              3.místo – Petr Volf, Patrik Polach, Vojta Polach,
                                              Kryštof Májek
19. Internetová soutěž „Hravě žij zdravě“ – 8. místo v JM kraji
      – kolektiv žáků 5. třídy

Vojta Rabovský  překonal školní rekord z roku 2005 v řešení
matematických oříšků.
Na rozdíl od minulého rekordmana Jaroslava Lista, který jako první
v historii školy vyřešil oříšky ve třetím díle učebnice matematiky pro
5. ročník, Vojta zdolal oříšky ve všech třech dílech!
Za úspěchy dětí v soutěžích se skrývá nejen jejich talent, ale i hodně píle
každého soutěžícího a pomocná ruka učitelek. Děkuji všem pedagogickým
pracovníkům za jejich aktivní pomoc soutěžícím a děkuji také všem žákům,
kteří v soutěžích naši školu reprezentovali.
Gratuluji k dosaženým úspěchům a ty, kterým se uspět nepodařilo,
chválím za snahu a držím pěsti do dalších soutěžních aktivit.


Úspěchy žáků za školní rok 2013 - 2014

Soutěž o nejlepší ekologický deník na téma Klimatické změny: 1. místo Tereza Havlovičová 3.tř.
 

Olympiáda v atletice – Nikolčice :
 Hod kriketovým míčkem – Pavel Pytela, 3.místo
Běh na 50 m      Lucie Kováčová, 3.místo 
                              Pavel Pytela, 3. místo
Skok z místa      Pavel Pytela, 3. místo
 Běh na 300m   František Procházka, 3. místo

Němčický běh : Adam Jeřábek, 3. místo

Běh nikolčickými stráněmi :     Adam Jeřábek, 3. místo

Křepická veverka : Radek Kotačka, 2. místo
                                    Nicol Gojdičová, 2. místo
                                    Jan Pokorný, 2. místo
                                    David Pokorný, 3. místo

Soutěž SAPERE  "Vědět, jak žít"  
1. místo v okresním, krajském i celostátním kole
tým žáků:  Kristýna Nevídalová, František Procházka, Vojtěch Rabovský

VELKÁ GRATULACE!

PIŠKVORKY
2. třída    2. místo Vojtěch Vintrlík   4. místo Tomáš Brychta
3. třída    1. místo Jakub Janula         2.místo Vojtěch Polach
4. třída   2. místo Vojtěch Rabovský  3. místo Jan Vyhlídal
5. třída  4. místo Radek Kotačka   5. místo Barbora Němečková

Celostátní přehlídka dětských recitátorů – okresní soutěž
 2.místo  František Procházka

Okrskový přebor ve vybíjené
4.-5. třída 3.místo

Přírodovědná soutěž 
5. třída -1. místo R. Böhm, K. Drybčáková, K. Smetanová
4.  třída - 1. místo J. Vyhlídal, V. Rabovský, F. Procházka
3.  třída – 1. místo K. Májek, T. Havlovičová, P. Volf

Soutěž v psaní – okrsková soutěž
Tereza Slováková     1. místo

Dopravní soutěž  - okrsková soutěž – Hustopečsko 1. místo;  okresní soutěž   3. místo
Tým: Barbora Němečková, Tereza Slováková, Daniel Brychta, Adam jeřábek 
 
Recitační soutěž – okrskové kolo ve Velkých Němčicích
František Procházka, Tereza Slováková    - 1. místo
Vojtěch Rabovský            - 2. místo

Nikolčická lyra
Daniel Brychta                              - 1. místo sólový zpěv
Nikola Heřmanová                       – 3. místo sólový zpěv
Daniel Brychta, Vojta Rabovský – 2. místo – vícehlas
Daniel Brychta – absolutní vítěz

Sportovní olympiáda ve Velkých Němčicích

Barbora Němečková  3. místo ve sprintu na 50 m

 


Úspěchy žáků za školní rok 2012/2013

Němčický běh  5. 10. 2012:
 David Pokorný ( 1. tř.) – 3. místo

Běh nikolčickými stráněmi 12.10.2012:
Lucie Kovácsová (3.tř.) – 3. místo

Výsledky soutěže Bible a my – okresní kolo
Jan Procházka (5.tř.) – 1. místo
       

Výsledky soutěže Bible a my – celostátní kolo
Jan Procházka (5.tř.) – 2. místo

Křepická veverka  14.11.2012:
Vojtěch Rabovský (3.tř.) – 1. místo
Jakub Klíma (1tř.) – 2. místo
Nicol Gojdičová (2.tř.)  - 2. místo
Veronika Smetanová (3.tř) – 2. místo
Šárka Němečková (1tř.) - 2. místo

Piškvorky 2013 : 1. místo – Vojtěch Polach ( 2.tř.)
                                                 Vojtěch Rabovský ( 3.tř.)
                                                  Jan Procházka (5.tř.)
                                3. místo – Barbora Němečková (4.tř.)
 
Sapere – vědět , jak žít :  2. místo -Jan Vyhlídal (3.tř.)
                                                              Vojtěch Rabovský (3.tř.)
                                                               Jan Procházka (5.tř.)

Přídodovědná soutěž  Křepická stezka  22.4.2013
1.místo – 5.tř. Milan Nečas, Jana Tesařová, Lucie Vintrlíková
1.místo – 4.tř. Adam Jeřábek, Barbora Němečková, Rochs Böhm
1.místo – 3.tř. Jan Vyhlídal, Michal Bedřich,Vojtěch Rabovský
 
Školní družina – celostání soutěž Mlékonto  - 2.místo
 
Dopravní soutěž mladých cyklistů – okrskové kolo 25.4.2013
1.místo obsadilo družstvo 5.tř. – Jana Tesařová, Klára Kovaříková, Jakub Bednárik, Jan Procházka

Recitační soutěž
1. místo v okresním kole – Vojtěch  Rabovský (3.tř.)

 
Soutěž  Malované vajíčko v knihovně  Popice – děti z kroužku Dovedné ruce obsadily se svými vyškrabovanými vajíčky 1. místo.

Děkanátní soutěž Velkomoravské dobrodružství
4. místo a titul „znalec sv. Cyrila a Metoděje“ získal Jan Procházka (5. tř.)


Matematická soutěž – celostátní soutěž
Druhá třída – 1. místo
Třetí třída – 2. místo

O nejlepší ekologický deník  -  celostátní soutěž pod záštitou firmy Panasonic
Tereza Havlovičová – 1. místo
Její  deník vyhrál první místo i mezi deníky starších dětí, protože soutěž nebyla věkově omezena.
Dokumenty
Dokumenty ke stažení