Školní družina

Školní rok 2021/2022

Vážení rodiče, přihláška do školní družiny je ke stažení v sekci Dokumenty ke stažení. V případě zájmu o zavedení ranního provozu školní  družiny zašlete podnět na e-mail:  reditel@zskrepice.cz  


Školní rok 2020/2021

Duben v ŠD

Povídáme si o černých skládkách v okolí obce a mapujeme je
Povídáme si o rodině
Sledujeme změny v přírodě
Poznáváme naše tělo, opakujeme si hygienické návyky¨Na vycházkách se věnujeme dopravní výchově

Plánované akce:
Týdenní projekt lidské tělo


Únor ve ŠD

Místo, kde žijeme: Naše pošta, korespondence ve světě, .. (VDO, OSV)
Lidé kolem nás:   Povídáme si o rodině  ( OSV)
Lidé a čas: Aktivity na posílení kamarádských vztahů, prevence proti soc. patologickým jevům, následky a právní podvědomí, ….  ( OSV)
Rozmanitost přírody:  Pranostiky, sledování počasí  (OSV, EV)
Člověk a jeho zdraví: Poznáváme naše tělo, hygienické návyky (OSV)
Jarní prázdniny 22:2.- 26.2.2021
Další činnosti: Plníme úkoly v projektech Les ve škole a Malý adept myslivosti


Leden ve ŠD

Místo, kde žijeme: Jsem Čech, vím kde žiji  (VDO, OSV)
Lidé kolem nás:   Chování v divadle, kině ( OSV)
Lidé a čas: Když jsme byli ještě malí ( OSV)
Rozmanitost přírody:  Sledujeme přírodu v zimě (OSV, EV)
Člověk a jeho zdraví:  Detektiv v šatníku – otužování, hygienické návyky (OSV)

Další činnosti:

Prosinec ve ŠD

Místo, kde žijeme: Vánoční výzdoba ve vesnici, ve městech
Lidé kolem nás:   u nás doma
Lidé a čas: čas adventní Rozmanitost přírody:  Sledujeme oblohu, počasí, pranostiky na každý den
Člověk a jeho zdraví:  čistota- půl zdraví, náš jídelníček
 
Další činnosti:


Listopad ve ŠD

Místo, kde žijeme: Povídáme si o našem domě, rodina a její členové, rodokmen…
Lidé kolem nás: Lidé na celém světě nejsou všichni stejní , budeme přemýšlet o chování lidí…
Lidé a čas: Povídáme si, co jsme v rodině zažili. Umíme se rozdělit, zasunou židličku, sklidit na stole..  
Rozmanitost přírody:  Na vycházkách stavíme stavby z přírodnin, pozorujeme dění kolem sebe
Člověk a jeho zdraví: Umíme první pomoc při úrazu, hygienické návyky při nachlazení….


Říjen ve ŠD

Místo, kde žijeme: Povídáme si o škole, co bychom ve škole chtěli. Kreslíme školu, umíme se orientovat v budově. Cesta do školy je pro nás bezpečná.
Lidé kolem nás: Hrajeme hry na posílení kamarádských vztahů
Lidé a čas: Plánujeme si svůj volný čas, orientace v čase
Rozmanitost přírody: Vyrábíme hmyzí domeček, uspáváme hmyz na zimu. Malujeme, vyrábíme.
Člověk a jeho zdraví: Jedlé, nejedlé a jedovaté houby – Povídáme si o první pomoci.

 

Plánované akce:
9. 10. podle počasí Drakiáda
20. 10. projektový den Den stromů
Výtvarná soutěž k výročí založení ČSRZáří ve ŠD

Místo, kde žijeme: Malujeme, vzpomínáme na prázdniny, vytváříme mapu našeho pobytu, povídáme si  o ztrátách a nálezech
Lidé kolem nás: Hrajeme seznamovací hry, vymýšlíme rýmy
Lidé a čas: Povídáme si o volném čase, odpočinku
Rozmanitost přírody:  Vyprávíme si, pozorujeme a malujeme sklizeň výpěstků na zahrádce
Člověk a jeho zdraví: Už vím, jak na to – prožijeme den bez úrazu, známe pravidla první pomoc
Další činnosti: Seznamujeme se s Řádem ŠD, vytváříme pravidla chování v družině


Plánované akce:

 

Školní rok 2019/2020

Březen ve ŠD

Místo, kde žijeme: Měsíc knihy – návštěva MLK .. (VDO, OSV)
Lidé kolem nás:   Povídáme si o knížkách, které čteme  ( OSV)
Lidé a čas: Aktivity na posílení kamarádských vztahů, prevence proti soc. patologickým jevům, následky a právní podvědomí, ….  ( OSV)
Rozmanitost přírody:  Pozorujeme jarní přírodu. Pranostiky, sledování počasí  (OSV, EV)
Člověk a jeho zdraví: Pohyb na čerstvém vzduchu. Upevňujeme hygienické návyky (OSV)

Plánované akce:

 

Únor ve ŠD

-  Vyhlášení výsledků soutěže o nejzajímavějšího vyrobeného sněhuláka
(Prosíme dospěláky o pomoc dětem při výrobě sněhuláků z různého materiálu, různé velikosti, ale přenosného  – moc děkujeme a přejeme krásné prožití společné práce)

- soutěž pro všechny  žáky na škole – Puzzlení
- těšíme se na jarní prázdniny

- Týdenní projekt Moje tělo

Leden ve ŠD

Místo, kde žijeme: Jsem Čech, vím kde žiji  (VDO, OSV)
Lidé kolem nás:   Chování v divadle, kině ( OSV)
Lidé a čas: Když jsme byli ještě malí ( OSV)
Rozmanitost přírody:  Sledujeme přírodu v zimě (OSV, EV)
Člověk a jeho zdraví:  Detektiv v šatníku – otužování, hygienické návyky (OSV)

Akce:

13.1. 2020 Lednové vaření- pečeme jablečný štrůdl
29.1.2020 Vyhlášení výsledků soutěže o nejzajímavějšího vyrobeného sněhuláka
(Prosíme dospěláky o pomoc dětem při výrobě sněhuláků z různého materiálu, různé velikosti, ale přenosného–moc děkujeme a přejeme krásné prožití společné práce)
 


Prosinec ve ŠD

Místo, kde žijeme: Vánoční výzdoba ve vesnici, ve městech
Lidé kolem nás:   u nás doma
Lidé a čas: čas adventní Rozmanitost přírody:  Sledujeme oblohu, počasí, pranostiky na každý den
Člověk a jeho zdraví:  čistota- půl zdraví, náš jídelníček
 
Další činnosti:

 
Plánované akce:Listopad ve ŠD

Místo, kde žijeme: Povídáme si o našem domě, rodina a její členové, rodokmen…
Lidé kolem nás: Lidé na celém světě nejsou všichni stejní , budeme přemýšlet o chování lidí…
Lidé a čas: Povídáme si, co jsme v rodině zažili. Umíme se rozdělit, zasunou židličku, sklidit na stole..  
Rozmanitost přírody:  Na vycházkách stavíme stavby z přírodnin, pozorujeme dění kolem sebe
Člověk a jeho zdraví: Umíme první pomoc při úrazu, hygienické návyky při nachlazení….
 

Plánované akce:


Říjen ve ŠD

Místo, kde žijeme: Povídáme si o škole, co bychom ve škole chtěli. Kreslíme školu, umíme se orientovat v budově. Cesta do školy je pro nás bezpečná.
Lidé kolem nás: Hrajeme hry na posílení kamarádských vztahů
Lidé a čas: Plánujeme si svůj volný čas, orientace v čase
Rozmanitost přírody: Vyrábíme hmyzí domeček, uspáváme hmyz na zimu. Malujeme, vyrábíme.
Člověk a jeho zdraví: Jedlé, nejedlé a jedovaté houby – Povídáme si o první pomoci.

Plánované akce:

 
 

Září ve ŠD

Místo, kde žijeme: Malujeme, vzpomínáme na prázdniny, vytváříme mapu našeho pobytu, povídáme si  o ztrátách a nálezech
Lidé kolem nás: Hrajeme seznamovací hry, vymýšlíme rýmy
Lidé a čas: Povídáme si o volném čase, odpočinku
Rozmanitost přírody:  Vyprávíme si, pozorujeme a malujeme sklizeň výpěstků na zahrádce
Člověk a jeho zdraví: Už vím, jak na to – prožijeme den bez úrazu, známe pravidla první pomoc
Další činnosti: Seznamujeme se s Řádem ŠD, vytváříme pravidla chování v družině

Plánované akce:  

Školní rok 2018/2019

A je tu červen
- těšíme a připravujeme se na prázdniny
- podnikáme výlety do okolí obce
 

Květen ve ŠD
-          Povídáme si významných květnových dnech (1.5., 8.5.)
-          Podnikáme turistické vycházky a těšíme se na to, co nás může potkat
-          Hrajeme hry venku
-          Plníme úkoly v projektu Les ve škole a Mladý adept myslivosti
-          Slavíme Den matek, vyrábíme malý dáreček
-          Malujeme do soutěží
-          Pozorujeme a učíme se poznávat ptactvo a rostliny kolem nás
 


V dubnu v ŠD
 
-          Hrajeme si venku
-          7. dubna – Den zdraví – povídáme si, jak na sebe dávat pozor
-          Pozveme na návštěvu předškoláky z MŠ, keří půjdou k zápisu do 1. třídy
-          Vyprávíme si o osvobození Křepic za II. sv. války
-          Kreslíme křídou na chodníku – podle počasí
-          Pozorujeme přírodu kolem nás
-           Den Země oslavíme soutěžemi, chystáme přírodovědnou stezku
-          Povídáme si o přečtených knížkách, čteme si na pokračování
-          Chodíme na vycházky, mluvíme o bezpečnosti v dopravním provozu

Březen v ŠD
- Hrajeme hry na posílení kamarádských vztahů
- Plníme úkoly v projektech Malý adept myslivosti a Les ve škole - pouze starší děti
- Připravujeme dárek ke Dni učitelů - J.A.Komenský,  a také k MDŽ
- Společně čteme vlastní knížky - výstavka, návštěva MLK
- Malujeme do výtvarné soutěže
- Oslavujeme první jarní den
- Chystáme se na Velikonoce

 


A je tu únor
- Těšíme se na jarní prázdniny
- Sledujeme zimní přírodu na vycházkách
- Pracujeme na projektech Les ve škole a Mladý adept myslivosti
 - Provozujeme zimní sporty
 - Bojujeme o nejlepšího kuželkového krále

Leden v ŠD
- Zjišťujeme pranostiky'
- Zakrmujeme lesní zvěř s myslivcem
- Hrajeme si s novými hračkami, které jsme dostali v ŠD pod stromeček
- Soutěžíme v družstvech se svými kamarády
- Plníme úkoly v projektu Les ve škole - pouze starší děti
- Pracujeme na projektu Malý adept myslivosti
- Skládáme puzzle - soutěž pro všechny děti na školeA je tu prosinec….
-Vyrábíme adventní kalendář a vánoční přáníčka.
-Oslavujeme Mikuláše a čerty.
- Těšíme se na VánoceListopadová školní družina
-Malujeme, vyrábíme dekorace z podzimních přírodnin.
 -Každý den čteme a posloucháme zajímavý příběh z knížky.
-I letos jsme se zapojili do projektu Les ve škole – pouze starší děti
 a také do plnění odznaku myslivosti Malý adept
-Poznáváme se navzájem podle popisu. Jsme kamarádi.
Zjišťujeme mezi sebou naše vlastnosti. Hrajeme hry na posílení kamarádských vztahů.
-Víme co udělat když něco najdeme nebo ztratíme.
-Rádi hrajeme hry a soutěžíme venku, na školním hřišti.
-Připravujeme se na Vánoce, vyrábíme na vánoční jarmark.

Říjen ve školní družině
- Popovídáme si o důležitých slovech a nezapomeneme je používat.
   Jsou to všechny pozdravy, slova prosím, děkuji, promiň…
- Čeká nás oblíbená soutěž - Maskování v přírodě a Poznej dopravní značky.
- Vyrobíme dáreček pro babičku a dědečka k svátku – Den seniorů.
- Četbou na pokračování se dovídáme stále další a další dobrodružství.
- Prohlédneme si zajímavosti z říše hmyzu.
- Budeme si hrát a sportovat na hřišti.
- Připravujeme Drakiádu.
- Projekt Československo - vyrábíme strom národních hrdinů, povídáme si
   o krajích a jejich zvláštnostech, vyvěšujeme vlajky...
 
Přihlášky do školní družiny si děti vyzvednou  3.9. 2018
ŠD zahájí svoji činnost od úterka 4.9. jen pro děti, které
odevzdají řádně vyplněnou přihlášku.

Ve škole jsou otevřena 2 oddělení ŠD, denně od 11,45 - 16 hodin.
Kapacita ŠD je 51 dětí.
Vychovatelkou  ŠD je paní Dana Zimmermannová a Zdeňka Rujzlová

Činnosti se uskutečňují podle vzdělávacího plánu s názvem
Od podzimu  do léta z oblasti Člověk a jeho svět.
Vzdělávací plán je rozčleněn do pěti témat:
Místo, kde žijeme
Lidé a čas
Lidé kolem nás
Rozmanitost přírody


 

 


 
Dokumenty
Dokumenty ke stažení