Školní družina


Školní rok 2018/2019

A je tu červen
- těšíme a připravujeme se na prázdniny
- podnikáme výlety do okolí obce
 

Květen ve ŠD
-          Povídáme si významných květnových dnech (1.5., 8.5.)
-          Podnikáme turistické vycházky a těšíme se na to, co nás může potkat
-          Hrajeme hry venku
-          Plníme úkoly v projektu Les ve škole a Mladý adept myslivosti
-          Slavíme Den matek, vyrábíme malý dáreček
-          Malujeme do soutěží
-          Pozorujeme a učíme se poznávat ptactvo a rostliny kolem nás
 


V dubnu v ŠD
 
-          Hrajeme si venku
-          7. dubna – Den zdraví – povídáme si, jak na sebe dávat pozor
-          Pozveme na návštěvu předškoláky z MŠ, keří půjdou k zápisu do 1. třídy
-          Vyprávíme si o osvobození Křepic za II. sv. války
-          Kreslíme křídou na chodníku – podle počasí
-          Pozorujeme přírodu kolem nás
-           Den Země oslavíme soutěžemi, chystáme přírodovědnou stezku
-          Povídáme si o přečtených knížkách, čteme si na pokračování
-          Chodíme na vycházky, mluvíme o bezpečnosti v dopravním provozu

Březen v ŠD
- Hrajeme hry na posílení kamarádských vztahů
- Plníme úkoly v projektech Malý adept myslivosti a Les ve škole - pouze starší děti
- Připravujeme dárek ke Dni učitelů - J.A.Komenský,  a také k MDŽ
- Společně čteme vlastní knížky - výstavka, návštěva MLK
- Malujeme do výtvarné soutěže
- Oslavujeme první jarní den
- Chystáme se na Velikonoce

 


A je tu únor
- Těšíme se na jarní prázdniny
- Sledujeme zimní přírodu na vycházkách
- Pracujeme na projektech Les ve škole a Mladý adept myslivosti
 - Provozujeme zimní sporty
 - Bojujeme o nejlepšího kuželkového krále

Leden v ŠD
- Zjišťujeme pranostiky'
- Zakrmujeme lesní zvěř s myslivcem
- Hrajeme si s novými hračkami, které jsme dostali v ŠD pod stromeček
- Soutěžíme v družstvech se svými kamarády
- Plníme úkoly v projektu Les ve škole - pouze starší děti
- Pracujeme na projektu Malý adept myslivosti
- Skládáme puzzle - soutěž pro všechny děti na školeA je tu prosinec….
-Vyrábíme adventní kalendář a vánoční přáníčka.
-Oslavujeme Mikuláše a čerty.
- Těšíme se na VánoceListopadová školní družina
-Malujeme, vyrábíme dekorace z podzimních přírodnin.
 -Každý den čteme a posloucháme zajímavý příběh z knížky.
-I letos jsme se zapojili do projektu Les ve škole – pouze starší děti
 a také do plnění odznaku myslivosti Malý adept
-Poznáváme se navzájem podle popisu. Jsme kamarádi.
Zjišťujeme mezi sebou naše vlastnosti. Hrajeme hry na posílení kamarádských vztahů.
-Víme co udělat když něco najdeme nebo ztratíme.
-Rádi hrajeme hry a soutěžíme venku, na školním hřišti.
-Připravujeme se na Vánoce, vyrábíme na vánoční jarmark.

Říjen ve školní družině
- Popovídáme si o důležitých slovech a nezapomeneme je používat.
   Jsou to všechny pozdravy, slova prosím, děkuji, promiň…
- Čeká nás oblíbená soutěž - Maskování v přírodě a Poznej dopravní značky.
- Vyrobíme dáreček pro babičku a dědečka k svátku – Den seniorů.
- Četbou na pokračování se dovídáme stále další a další dobrodružství.
- Prohlédneme si zajímavosti z říše hmyzu.
- Budeme si hrát a sportovat na hřišti.
- Připravujeme Drakiádu.
- Projekt Československo - vyrábíme strom národních hrdinů, povídáme si
   o krajích a jejich zvláštnostech, vyvěšujeme vlajky...
 
Přihlášky do školní družiny si děti vyzvednou  3.9. 2018
ŠD zahájí svoji činnost od úterka 4.9. jen pro děti, které
odevzdají řádně vyplněnou přihlášku.

Ve škole jsou otevřena 2 oddělení ŠD, denně od 11,45 - 16 hodin.
Kapacita ŠD je 51 dětí.
Vychovatelkou  ŠD je paní Dana Zimmermannová a Zdeňka Rujzlová

Činnosti se uskutečňují podle vzdělávacího plánu s názvem
Od podzimu  do léta z oblasti Člověk a jeho svět.
Vzdělávací plán je rozčleněn do pěti témat:
Místo, kde žijeme
Lidé a čas
Lidé kolem nás
Rozmanitost přírody


 

 


 
Dokumenty
Dokumenty ke stažení